İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Toplumun Temel Taşı: Aile Takdim Yazısı Full view

Takdim Yazısı

Toplumun Temel Taşı: Aile

Bismillahirrahmanirrahim

Yeni Hicri yılımız hayırlı ve mübarek olsun. Cenab-ı Hak bu yeni senede Ümmeti Muhammed’e maddi ve manevi kurtuluş nasip etsin.

Beşinci sayımız ile huzurlarınızdayız.

Her fert huzurlu bir aile ortamında yaşamak istediği gibi, her anne-baba da kendi ciğerpârelerinin mutlu bir yuva kurmasını arzu eder. Ailenin esasen bu özelliklere sahip bir kurum olması, “İçinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp, aranızda sevgi ve rahmet var etmesi, Allah’ın var lığının delillerindendir. Bunlarda düşünen bir toplum için dersler vardır” (Rûm Sûresi Âyet: 21) âyetiyle de beyan buyrulduğu üzere Rabbimizin bir muradıdır.

İnsanın doğal ve manevî gelişimi açısından en uygun çevre aile ortamıdır. Değerlerin aktarılması ve oluşturulmasında toplumsal yapıların en vazgeçilmezini aile kurumu oluşturur. Aile, sevgi ve dayanışmanın bilfiil yaşandığı, temel insanî ve ahlâkî değerlerin öğrenildiği bir okuldur. Eşlerin cinsel ihtiyaçlarının yanı sıra, sevgi, bağlanma, korunma, güvenme ve psikolojik destek gibi duygusal ve fizyolojik ihtiyaçları da en iyi şekilde aile içinde karşılanır. Çocukların yetiştirilmesinde iyi bir ailenin yerini tutacak daha sağlıklı bir kurum yoktur. Kişilik aile ortamında gelişir. Çocuğun, toplumun inanç ve değerlerine, kültür ve geleneklerine uyumlu bir birey olarak yetişmesi önce aile çevresinde sağlanır. Aile, çocuğun bedensel ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılayarak güven ortamı yaratır ve onun sağlıklı büyümesini güvence altına alır.

İşte bu nedenle İslâm dini, toplumsal hayatın vazgeçilmez birimi olan aileyi tabiî, gerekli ve önemli görmüş, Yüce Rabbimizin bu husustaki buyrukları, Allah Rasulünün (s.a.v) söz ve uygulamaları, karşılıklı sevgi ve saygı esasına dayanan, hak ve sorumlulukların bilincinde olunan mutlu bir aile yuvasının oluşturulmasını amaçlamıştır. Sevgili Peygamberimizin (s.a.v) eşlerine karşı şefkatli ve sevecen tutumu, kötü söz ve şiddetten uzak durması, her konuda onlara yardımcı olması, istişarede bulunması, aile mahremiyetine özen göstermesi, çocuk ve torunlarına karşı sevgi ve merhametle muamelesi, ideal bir aile konusunda, müminler için model alınması gereken en somut örnektir.

Dünyanın geldiği yeni şartlarda artık ailede kadın da, erkek de, çocuk da, öznedir ve ailenin her bir üyesi ailenin huzuru, mutluluğu ve devamı için çaba sarfetmek durumundadır. Artık toplumun ve zamanın getirdiği sorunları okumak ve ona göre çözümler üretmek gerekmektedir. Özenle, aşkla ve hülyalarla kurduğumuz yuvamızı, gözümüz gibi korumamız ve esirgememizin ne kadar önemli olduğunu anlamalıyız. Yuvamızın canı, nefesi olan eşlerimizin kadrini, kıymetini bilmeliyiz.

Bu sayımızda “MÜSLÜMAN AİLE” konusunu işledik. Çünkü bir toplumun temel taşı ailedir. Bizde konuyu temelden ele almak üzere çorbada tuz kabilinden bir gayret ortaya koymaya çalıştık. Aile gibi son derece mühim bir konunun, bir dergi sayısında sığmayacağı aşikârdır. Noksanlarımızı bağışlamanızı şimdiden rica ediyoruz.

Mevzularımıza başta “Efendi Hazretlerimizin (Kuddise Sirruhu) sohbetleri” ile başladık. Muhammed Yelkenci hocamız “Mektûbât-ı Rabbânî’den Seçmeler” bölümünde İmam-ı Rabbânî hazretlerinin örnek ailesinden bahsediyor. Gündem yazılarımıza genel yayın yönetmenimiz Mahmut Şevket Ustaosmanoğlu hocamızın “Genetiği ile oynanmış müessese AİLE” sayfasıyla başladık. “Anneler Hanne Olunca Çocuklar Meryem Olacak”, “Nerede o eski “Anne”ler?”, “Mânevî Buhranlarımız Ve Güncel Aıle Problemlerımız” konu başlıklarımızdan bazıları. İsmailağa Fıkıh Heyetimiz “İslam Fıkhında Boşanma” ve “Bir Müslümanın Evliliğinin İlk Günü Ve Sonrası” konularıyla bizi aydınlattı. Ehli Sünnet inancı köşemizde Ömer Faruk Korkmaz hocamız “Adem Aleyhisselâm’ın Nesli Nasıl Çoğaldı?” yazısı ile bu konudaki yanlış iddialara cevap veriyor. Tefsir sayfamızda gündemimize uygun olarak “Kalpleri Huzurlu Ailenin Üç Temel Taşı: Sekinet, Muhabbet, Merhamet” konusunu yazdık.

“İsmailağa Kürsüsünden”, “Peygamber Efendimiz Sallallâhu Teâlâ Aleyhi ve Sellem’in Nesebi ve Ailesi” “Şemaili Şerif”, Sünneti Nebeviyyeden “Mukaddes Bir Miras: Takke” ve Altun Silsileden “Mevlânâ Muhammed Bedâûnî Seyyid Nûr (Kuddise Sirruhû)”nun hayatı ilginizi çekecek yazılarımızdan bazıları. Toplam yirmiiki yazı ile yine dolu dolu karşınızdayız. Hasbelbeşer hatalarımızı affetmenizi ve kardeşlik hukukumuza binaen bizi uyarmanızı, siz dostlarımızdan istirham ederiz. Ayrıca dergimizin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Ve Minellâhi’t- tevfîk.
Saygılarımla

ÖMER AKYILDIZ