İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Vird ve Hatim Edebi ( Devamı…) vird-ve-hatim-edebi Full view

Vird ve Hatim Edebi ( Devamı…)

Hatme-i Hâcegân:
Hatme-i Hâcegân ya da Hatmi Şerif, Nakşibendi tarikatına has bir zikir çeşididir.
Hatm: Lugatta bir şeyin sonuna ulaşmak, tamamlamak, sonuna kadar okumak manalarına gelmektedir. Ayrıca bir arada muayyen duaları, sûreleri okuyup bitirmeye de denir.
Hâcegân Farsça’da hace lafzının cemisi (çoğulu) olup, lugatta hoca, efendi, sahip ve şeyh manalarına gelmektedir. Burada Silsile-i Aliyye-i Nakşibendiyye’deki Hâce ismi kendilerine verilen özellikle Mevlânâ Yusuf el-Hemedânî Kuddise Sirruhu’dan Muhammed Bahâuddîn Şâh-ı Nakşibend Kuddise Sirruhu’ya kadar olanlara denmektedir. Bu zikirlerde onlardan rivayet edildiği için bu isim verilmiştir.
Bazı eserlerde bu isimlere farklı dönemlerde yaşayan Ebû Yezîd el-Bestâmî, Ebû Mansûr el-Mâturîdî, Hâce Ahmed Yesevî, Hâce Muhammed Pârisâ ve Hâce Muhammed Bahâuddîn Şâh-ı Nakşibend Kuddise Sirruhum hazeratı da ilave edilir. İsimlendirmenin buradan geldiği nakledilir.