İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Haram Aylarda Kendinize Zulmetmeyin haram-aylar Full view

Haram Aylarda Kendinize Zulmetmeyin

Bütün hamdlerimiz her şeyi mükemmel bir ölçüde yaratan Yüce Rabbimize, salat ve selamlarımız Hazreti Muhammed’e ve O’nun âl ve ashabına olsun.

Haram aylar, İslam’ın zaman ile ilgili önemli bir şiarı/özelliği arasında yer almaktadır. İslam’ın şiarı arasında yer aldığı için haram aylara ihtimam ve hürmet gösterilmesi bir Müslüman için imanın gereğidir. Haram aylar anlayışı Hazreti İbrahim ve İsmail’ den (aleyhimesselâm) beri mevcut olan bir uygulamadır. Araplar o zamandan beri buna titizlikle riayet etmişler, bu uygulamayı nesilden nesile büyük bir özenle devam ettirmişlerdir.

Haram ayların da içerisinde bulunduğu hicri takvim sırasıyla şu aylardan oluşmaktadır: Muharrem, Safer, Rebiulevvel, Rebiulahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Receb, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce.