İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Hicret hicret Full view

Hicret

Hicret kelimesinin kökü olan hecr ve hicran kelimeleri Kur’an-ı Kerim’in yirmiye yakın yerinde geçer. Genel anlamı ayrılık, ayrılma, kişinin başkalarından farklı olması şeklindedir.

Hicret; kişi veya kişilerin şahıslardan veya mekânlardan göç yoluyla ayrılmalarına denir.

Bu ayrılışlar bedenle olabileceği gibi, lisan veya kalp yoluyla da olabilir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’in hicretle kastettiği göç, sadece bedensel olmayıp, kalbi Allah dışındaki şeylerden ayırıp yaratıcıya yönelmek anlamında da kullanılmaktadır. Kur’an-ı Kerim buna Allah’a hicret veya Allah yolunda hicret demektedir.

Related Articles