İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Mevlânâ  Alâuddîn Attâr (kuddise sirruhû) altin-silsile Full view

Mevlânâ Alâuddîn Attâr (kuddise sirruhû)

Tarikat-ı Nakşibendiyye’nin Silsile-i Aliyyesi’nin (kaddesallâhu esrârahum) on yedinci altın halkası Mevlânâ Alâuddîn Attâr (kuddise sirruhû) hazretleridir. Mübarek ismi ve nisbeti Muhammed b. Muhammed el-Buhârî el-Hârizmî’dir. Mevlânâ Şâh-ı Nakşibend (kuddise sirruhû) hazretlerinin en büyük halifesi olup Altın Silsile’de kendisinden sonra gelmektedir.

Mevlânâ Alâuddîn Attâr (kuddise sirruhû) hazretleri velayet nurları ve eserleri mükemmel bir şekilde zahir olan kâmil-mükemmil bir zattı. Bereketli sohbeti ve güzel terbiyesi sayesinde birçok kişiyi kemâle ulaştırdı.1 Zamanının en ileri gelen evliyasından olan Alâuddîn Attâr (kuddise sirruhû) ilmiyle son derece amel eden bir veliydi. Allah Teâlâ’nın ilim ağacının meyvelerinden bir meyveydi. İnsanlık aleminin yüz akıydı. Allah’a giden yolda insanların rehberiydi. Hak için batılı yere serenlerin en önde gelenlerindendi.