İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Risaletpenah Efendimiz’in Sofrasında Ekmek semail-serif Full view

Risaletpenah Efendimiz’in Sofrasında Ekmek

Alemlerin Rabbi olan Allah’u Teala’ya nihayetsiz hamd-u senalar olsun. Kulları’nın arasından tercih edip Kur’an-ı Kerim ile şereflendirdiği Habibine selam olsun. İlâhî terbiyenin nihayetsiz güzellikleri içinde en mükemmel kıvâma yükseltilen ve müntesibi olmak ile müşerref olduğumuz, yüce dinimiz İslâm’ı en güzel şekilde insanlara takdîm eden Kainatın Efendisine selam olsun. İnananlara Rableri’nin ma’rifet ve muhabbetini tâlim eden, bütün varlığını beşeriyetin selâmetine armağan eden, Cennete ve Cemâlullâh’a giden yolun en büyük rehberi olan, özlü sözleri ile gönüllerin tabîbi ve sürûru olan Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz’e şânına layık bir şekilde ila nihaye salât ve selâm olsun.

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) sofrası yiyecekler bakımından gayet sade ve mütevazi idi. Fakat muhtaçlara yardım ve sofrasında bulunan nimetlere kanaat edip Allah’a şükür bakımından ise sofraların en bereketlisi ve en zengini idi. Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ekmek ve yemek israfına hiçbir şekilde meydan vermemişlerdir. O’nun sofrasına haram hiçbir suret ile nüfuz etmemiştir. Risaletpenah’ın sofrasında ne yiyecek bir ekmek ne de herhangi bir yemek çeşidi bulunmadığı günler de olmuştur.

Related Articles