İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Âlimler alimler Full view

Âlimler

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla;
Âlemlerin Rabbi olan Allah Teâlâ’ya hamd, Peygamber Efendimiz (sallallâhu teâlâ aleyhi ve sellem)’e, Ehl-i Beyti’ne ve Ashab-ı Kiram’a salat ve selamdan sonra:

Giriş

Hira mağarasında Peygamber Efendimiz (sallallâhu teâlâ aleyhi ve sellem)’e gelen ilk vahiy “Oku” emriyle başlamaktadır. Diğer taraftan Allah Teâlâ, Meleklere Âdem (aleyhisselâm)’ın onlardan üstün bir varlık olduğunu ispat sadedinde, Âdem (aleyhisselâm)’da bulunan ilmin kendilerinde bulunmadığını ifade etmekte, akabinde ise Meleklere Âdem (aleyhisselâm)’a secde etmelerini emretmektedir.2 Bu iki husus bile ilmin, ona sahip olan âlimin ve onu tahsil etmeye çalışan talebenin faziletini/üstünlüğünü fazlasıyla ortaya koymaktadır.