İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Âlimlerle Münâsebetimiz Ve Körelen Âdâb-I Muâşeretimiz tarihselcilik-ve-tarihselcilerin-islam-geleneginde-aradigi-ornekler Full view

Âlimlerle Münâsebetimiz Ve Körelen Âdâb-I Muâşeretimiz

Modern dönemlerde körelen değerlerimizin başta gelenlerindendir âdâb-ı muâşeret kuralları. İslam toplumları, kendilerini inşâ eden ve ayakta tutan muâşeret kuralları, sağlam bir temele dayanan örf-i sahih ve medeniyet unsurlarını muhtevi olan davranışlara riayetle ayakta dururlar. Bireylerinin ahlak elbisesine büründüğü bir toplum, hayatın tüm şubelerindeki sorumluluklarını bilen ve nerede nasıl davranması gerektiğinin şuurunda olan şahıslardan tekevvün eder. Böyle bir toplumun oluşumu cüz’îden küllîye diyebileceğimiz bir disiplinle mümkündür ancak. Önce kendilerini ıslahla başlayan şahıslar, sırasıyla; aileleri, mahalleleri, köyleri, ilçeleri ve illerinden başlamak suretiyle merhale merhale büyüyen bir ıslah projesiyle neticeye varabilirler.