İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
İlim Yolunda Çekilen Sıkıntılar ilim-yolunda-sikintilar Full view

İlim Yolunda Çekilen Sıkıntılar

İlmi her şeyi kuşatan ve nihayetsiz olan (el-Alîm) Allah Teala’ya sonsuz hamdü senâlar, âlimlerin ve zımnında ilmin değerini en veciz ve beliğ ifadeyle “Âlimler, Peygamberlerin vârisleridir”1 buyurarak ifade eden Rasûlüllâh sallallâhu aleyhi ve sellem’e, âline ve dîn-i mübîn-i İslâm’ın bizlere ulaşmasında emeği geçen bütün sahâbe-i güzin, tabiîn, etbaü’t-tâbiîn ve bil cümle hamele-i Kur’ân’a salât ve selâm olsun…

İlmin faziletini anlatan, ilme teşvik eden âyet-i kerimelere, hadis-i şeriflere, büyük zatların sözlerine, sohbetlerde, takvim yapraklarında, kitaplarda, çeşitli yerlerde her daim muhatap olabilmekteyiz. Burada bunlara girmeden, yalnızca geçmiş ulemamızın ilim yolunda ne çeşit sıkıntılar çektiklerini, misallerle süsleyerek anlatmaya çalışacağız.