İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
İstiğase ve Tevessül 4 istigase-ve-tevessul Full view

İstiğase ve Tevessül 4

Bu sayımızda da Selefi Salihin ile uzaktan ve yakından hiç alakası olmayan Tekfirci Selefilerin Tevessül ve İstiğase konusundaki batıl iddialarına geçen sayımızdaki yazımızın devamı olarak cevap vermeye çalışacağız.

TEKFİRCİ SELEFİNİN İTİRAZI:

İbn Sa’d’ın  “Ma’rûf”/iyi demesi, el-Halilî’nin Mâlik ed-Dâr üzerinde ittifâk edilen ve tâbiinin övdüğü bir kimsedir demesi, İbn Hibbân’ın sika/sağlam kabul etmesi gibi aktarılan bütün bu bilgiler, ravinin, meçhulu aynının cehaletini giderir, meçhulu halinin değil. Yani Malik ed-Dar’ın “hali” hâlâ meçhul.

Bu ifadelerden hiçbirisi, onun adalet ve zabtla bilinen birisi olduğuna delalet etmemektedir.  Elbani’nin aradığı ve bulamadığı, bundan dolayı raviye meçhul dediği bilgiler ise ravinin “halini” tanıtan “cerh ve ta’dil” bilgileridir. Hadisçiler, ravinin meçhul olmasıyla “hakkında muayyen bir cerh ve ta’dil olduğunun bilinmemesini,” kast etmektedirler. Yani Malik ed-Dar’ın “hali” hâlâ meçhuldur.