İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Mevlânâ Hâce Emîr Külâl hace-emir-kulal Full view

Mevlânâ Hâce Emîr Külâl

Nakşibendiyye büyüklerinden birisi de Silsile-i Aliyye’nin on beşinci altın halkası olan, mukaddes nefesler ve manevî fütûhât sahibi, irfan erbabının rehberi, ulvî makamların sidre-i müntehâsı, Mevlânâ Hace Emîr Külâl (kuddise sirruhû) hazretleridir. Kendisi Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve selem) hazretlerinin mübarek nesebinden olup seyyiddir. Tarikat-ı Nakşibendiyye’nin kurucusu olan ve henüz bebekken terbiyesi Muhammed Baba Semmâsî (kuddise sirruhû) tarafından kendisine tevdi edilmiş olan Mevlânâ Muhammed Bahâuddîn Şâh-ı Nakşibend (kuddise sirruhû) hazretleri başta olmak üzere birçok veli yetiştirdi.

Feyizlerin ve ilâhî yardımların bulutu olan Mevlânâ Hâce Emîr Külâl (kuddise sirruhû) hicrî 683 (m. 1284) yılında Buhara’nın Sûhârî Köyü’nde dünyaya geldi. Geçimini çömlekçilikle sağladığı için Farsça’da çömlekçi anlamına gelen “Külâl” lakabıyla anılmıştır. “Emîr” denmesi ise seyyid olduğu dolayısıyladır. Babası, Medine’den göç etmiş olan Seyyid Hamza Efendi’dir. Saliha bir hanım olan annesi şöyle anlatmıştır: “Emîr Külâl’e (kuddise sirruhû) hamile iken ne zaman şüpheli bir yiyecek yesem karın ağrısına müptelâ olur, istifra etmedikçe de bu sıkıntıdan kurtulmazdım. Bu hal üç kere tekrar ettikten sonra daha ihtiyatlı olmaya karar verdim, sonunda bu sıkıntı benden uzaklaştı.” Böylelikle Seyyid Emîr Külâl (kuddise sirruhû) anne karnındayken bile şüpheli şeylerden uzak tutulmuş ve pâk bir hayatın temelleri atılmıştı.