İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Yeryüzünün Yıldızları: İlmin Hakkını Verenler en-guzel-kelami-dogru-ve-guzel-anlama-sanati-tefsir Full view

Yeryüzünün Yıldızları: İlmin Hakkını Verenler

ütün hamdlerimiz, her türlü şükrümüz ümmet-i Muhammed’i rabbani alimlerle nimetlendiren Yüce Rabbimize, salat ve selamlarımız alimlerin önderi Hazreti Muhammed’e ve O’nun âl ve ashabına olsun.

Âlim kelimesi Arapçadaki “bilmek” anlamında olan “/علم alime” kökünden türetilmiştir. İslam dininde âlim; Allah’ın kitabı Kur’an-ı Mübin’i ve Rasulullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) sünneti başta olmak üzere İslami ilimleri yeterince tahsil ederek ileri seviyede bir bilgi birikimine ulaşan zâta denir. Böyle zâtlar temel İslami bilgileri aldıktan sonra, belli bir ilim dalında daha çok ilerleyip, özel bir ihtisas alanına sahip olurlar. Gerçek âlim, bilgisi artıp ilerledikçe görüş açısı genişleyen ve uzmanlığı dışındaki alanlarda hüküm vermekten çekinen, bildiklerini sürekli yenileyen ve en önemlisi ilmiyle amel eden kimsedir.

Âlim, ümmetin ileri gelen şahsiyeti, aydını demektir. Her hususta İslam’ın izzetini koruyan, İslam’ın hâkimiyeti için Müslümanlara yol gösteren, yön veren, İslam’ın ahkâmını uygulama hususunda doğru yöntemi ortaya koyan, bu dinin her çağda bütün insanlığa yegâne çare ve çözüm olduğunu ortaya koyandır âlim.