İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Çağdaş İlim Öğrenme Metodunun Ahlak Problemi ilim-kimden-alinmalidir Full view

Çağdaş İlim Öğrenme Metodunun Ahlak Problemi

İslâm’a taalluk eden herşeyi idrak ve tatbik hususunda yaşadığımız savrulmuşluğun en fazla aksettiği konu ilim öğrenme metodudur. Naslardan istihrac ettikleri ilim kesb etme menhecini noksansız bir şekilde uygulamaya döken selefin dünyasından fersah fersah uzaktayız bu gün. İlim öğrenme işlevini habbesinden kubbesine kadar bütünüyle tanzim edip usûlî bir zemine oturtan selefi sâlihîn, vahiyden damıtılan bir menhecle ilmin, amelin ve ihlasın zirvesini yakaladılar. Okudukça amele, amel ettikçe takvaya, takva tekâmül ettikçe ihlâsa ilerlediler koşar adımlarla.