İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
İmamların Fıkhi İhtilaflarında Hadislerin Rolü imamlarin-fikhi-ihtilaflarinda-hadislerin-rolu Full view

İmamların Fıkhi İhtilaflarında Hadislerin Rolü

Muhammed Avvâme

Mezhep imamları, Kur’an ve Sünnetten çıkarmış olduğu hükümler ile biz mukallitlere, fıkhî konularda büyük bir ilmi miras bırakmıştır. Onlar, ibadetlerimizde ve bütün amellerimizde neyi nasıl yapmamız gerektiğini göstererek bizlerin en büyük yol göstericileri olmuşlardır.

Dinin aslî (itikad) meseleleriyle ilgili inanılması gereken doğrular birdir, hiçbir şekilde ihtilaf söz konusu değildir. Eğer Kur’an ve Sünnette açık bir şekilde izah edilen bu itikadî doğrular, inkâr edilirse kişiyi dinden çıkarır. İnkâr edilmez ancak açık naslara aykırı olarak yanlış tevil edilirse kişiyi sonu ateş olan bid’ate götürür. Fakat fıkhî ihtilaflar böyle değildir.