İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Tekke ve Dava Ahlakı tekke-ve-dava-ahlaki Full view

Tekke ve Dava Ahlakı

TEKKE AHLAKI

Şeyh Galip’in ölüm sebebi ile ilgili birçok rivayet vardır. Ama hepsinin ortak bileşkesi; bir edebi terk ettiğinden dolayı öldüğüdür. Bu rivayetlerden bazılarını Hersekli Arif Hikmet Bey şöyle anlatıyor;

Şeyh Galip, bir Cuma günü pahalı ve süslü bir kıyafetle semâhâneye çıktı. Biraz sonra eline, üzerine oturduğu minderinin kenarında duran bir kâğıt parçası takılmıştı. Aldı ve okudu. “Hazret! Masivaya kapılma. Buna alışanların başlarını feda etmeleri gerekir bilmiş ol.” Yazı bu kadardı.  Galip Dede o günden sonra hayata küstü, inzivaya çekildi. Çünkü dervişlerden hep saygı ve sevgi görmeye alışmıştı. Böyle bir yazıyı yazan bir dervişinin olduğunu düşünmek onu pek yaralamıştı. Acaba gerçekten öylemiydi? Günlerce inzivada bunları düşündü ve nihayet hastalandı. Hastalığı ona bir daha geri dönme imkânı tanımadı.