İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Aylık Arşiv: Mayıs 2017

Gine’nin En Büyük Camisi Olan II. Abdulhamit Han Camii Açıldı

1 Mayıs 20170

Batı Afrika ülkesi Gine’nin başkenti Konakry’de 2013 yılında inşasına başlanan 7 bin kişi kapasiteli II.Abdulhamid Han camii, binlerce kişinin katıldığı törenle hizmete açıldı.

İhsan Makamında Bir Kul 2 – Kaptan Amca

1 Mayıs 20170

HER ÜMMETİN BİR EMİNİ VARDIR… İnsanda emanet vasfı çok önemlidir. Zira yeryüzündeki fesadın başlıca sebeplerinden biri insanlardaki emanet vasfının kaybolmuş olmasıdır. Bir gün bir zat devesiyle çölden geçerken bir bedeviye
Devamı

Hızır Ali Muradoğlu Hocaefendi Hazretlerinin Şehadetlerinin 19. Sene-i Devriyesi

1 Mayıs 20170

28 Şubat zulmünün sürdüğü zamanlarda, Müslüman Anadolu halkının üzerine çöken o karabasanlı günlerde,İslam düşmanlarının ‘irticanın merkezi’ kabul ettikleri İsmailağa Camii içerisinde katledildi Hızır Efendi. 17 Mayıs 1998 tarihinde, damadı olduğu
Devamı

Mevlânâ Derviş Muhammed (Kuddise Sirruhû)

1 Mayıs 20170

Mevlânâ Derviş Muhammed (Kuddise Sirruhû) hazretleri Silsile-i Aliyye’nin (Kaddesallâhu Esrârahum) yirmi birinci altın halkasıdır. Buhara’nın Emkene köyünde yaşamıştır. Evliyanın gavsı olan Mevlânâ Derviş Muhammed (Kuddise Sirruhû) yağmur misali nurlar yağdıran
Devamı

İstanbul’un Direkleri

1 Mayıs 20170

Azamet-i Rabbaniyesi önünde bütün kâinatın hamd’i küçük kalan Allah Teala (celle celalühü)’ya sonsuz hamd ve sena olsun! Beşerin efendisi Hazreti Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimizin âline, ashabına ve etbaına
Devamı

Rivayetler Işığında Hazreti Peygamber’in Sallallâhu Aleyhi ve Sellem Talim Düsturları (2)

1 Mayıs 20170

Hazreti Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şer’î meseleleri öğretirken meselelerin ezberlenip anlaşılmasının kolay olması ve insanların tabiatlarını alıştırmak gibi gerekçelerden dolayı bölüm bölüm öğretirdi.

Amame-i Şerif (Sarık)

1 Mayıs 20170

Arapça’da “İMAME” Farsça’da “DESTAR” Türkçe’de hem “AMAME” hemde “SARIK” ismi verilen bu eşyaya lügatta: Kavuk, külah, takke ve fes gibi bir başlık üzerine sarılmış ince uzun tülbent, ağbani veya şaldan
Devamı

Nafile Namazların Fazileti

1 Mayıs 20170

Allâh Teâlâ’yı sevme davasının delillerinden biri olan nafile namazlar, kişiyi Rabbine en yakın menzile ulaştırmaktadır. Bu sebeple Meşâyıh-ı Kirâm hazeratı bu hususa çok dikkat etmişlerdir. Her birinin ayrı ayrı virdleri
Devamı

Şa‘bân-ı Şerîf Ayı ve Berâet Gecesi

1 Mayıs 20170

Zamanın yaratıcısı ve yegâne hâkimi olan Allah Teâlâ, halk ettiği her şeyi olduğu gibi, ayları da belli bir fıtrat üzere yaratmış ve bazı zaman dilimlerini diğerlerine nazaran bereketli ve fazîletli
Devamı

Mürşide Hizmet Edebi

1 Mayıs 20170

Bu edep ya bedenle ya da mal ile olur. Beden ile hizmet odur ki; mürşide hizmet Rasûlüllah (sallallâhu aleyhi ve sellem’e) hatta Hak Teâlâ’ya raci olduğunu itikat edip o hizmeti
Devamı