İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Enîsüt-Tâlibîn ve Uddetüs-Sâlikîn enisut-talibin-ve-uddetus-salikin Full view

Enîsüt-Tâlibîn ve Uddetüs-Sâlikîn

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
على رسولنا محمد وآله وصحبه اجمعين اما بعد

Mevlânâ Hâce Bahâeddîn Nakşibend Hazretleri’nin (kuddise sirruhû) menkıbeleri hakkında yazılan bu kitap, Şâh-ı Nakşibend Hazretleri’nin sonra da Alâeddîn Attar Hazretleri’nin müridi olan Salâh b. Mübârek el-Buhâri (rahimehullah) tarafından yazılmıştır. Aynı zamanda bu kitap Nakşibendî tarîkatının asıl kaynaklarından biri olup Şâh-ı Nakşibend’in hayatına dair yazılan Kelimât-ı Kudsiyye, Risâle-i Bahâiyye ve Makamât-ı Hazret-i Hâce Nakşibend gibi önde gelen kaynak eserlerden birisidir. Her ne kadar Nakşibendîler arasında Reşahât daha da meşhur ve mütedâvel olsa da Reşahât’taki birçok nakil bu kitaptan yapılmıştır.