İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
İsmailağa Cemaat Umresi – 2018 ismailaga-cemaat-umresi-2018 Full view

İsmailağa Cemaat Umresi – 2018

Lugatta; ziyaret manasına gelen Umre, ıstılahta ise; ihramlı olarak Kâbe’yi tavaf edip Sâfa ve Merve tepeleri arasında say yapmaktır. Umre; Kurban bayramının arefe ve bayram günleri haricinde istenilen vakitte yapılabilir. İsmailağa Cemaati Umresi de bu sene 11 Mart 2018 – 29 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

Umre kafilesinin 11 Mart Pazar günü İstanbul’dan Cidde’ye havayoluyla intikali ile başlayacak olan umre seferi cemaatimizin kıymetli hoca efendilerinin rehberliğinde icra edilecektir. Camiamızın her sene düzenlediği geniş katılımlı bu umre organizasyonunda büyük hocalarımızın iştirakiyle yola çıkacak olan umre kafilemiz, bu mübarek beldedeki bütün ziyaretlerini ve dini vazifelerini ehlisünnet hassasiyeti çerçevesinde gerçekleştirecektir.

Hem Mekke-i Mükerreme hem de Medine-i Münevvere’deki ziyaretlerde ziyaret adabına dikkat edilip, bu mübarek beldelerde kimlerin yaşadığı, bu şehirlerin sokaklarına kimlerin ayak bastığı hatırdan çıkarılmadan, Haremeyn beldesinde hoca efendilerle beraber ziyaretler yapılacaktır. Yapılacak ibadetlerin ardından Ümmeti Muhammed’in kafirler karşısında birlik olup tefrikaya düşmemesi için dualar edilecektir.

Ziyaret edilecek yerler arasında Mekke’de Cennet’ül-Mualla kabristanı, Sevr dağı, Hira dağı, Arafat gibi mübarek yerler bulunmaktadır. Cennet’ül Mualla kabristanında, Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ilk zevcesi, ilk müslüman ve cennet kadınlarının en faziletlisi olan Hazreti Hatice (radıyallâhu anhâ) validemiz ve Peygamber Efendimiz’ in, kendisiyle künyelendiği ilk oğlu Hazreti Kâsım ile ikinci oğlu Hazreti Abdullah da bu kabristanda medfun bulunmaktadır. Sahabe-i Kiram’dan daha nice büyük zatlar ve selef ve halef ulemâdan nice sâlih zatların da mezarları bu mübarek kabristanda bulunmaktadır.

Peygamber Efendimiz’ in (sallallâhu aleyhi ve sellem) hakkında: “Ne güzel kabristanlık” (Buhârî, Tarih; 1/284) buyurduğu Cennet’ül-Mualla sakinleri arasında, mürşidimiz Mahmud Efendi Hazretlerinin babası Ali Efendi ve dedesi Abdullah Efendi’de yer almaktadır.

Mekke’deki ibadetler ve ziyaretler tamamlandıktan sonra 20 Mart Salı günü Medine’ye geçilip burada Ravza-i mutahhara, Cennet’ül-Baki kabristanı, Uhud dağı, Kuba mescidi, Fetih mescidi gibi mübarek yerler toplu olarak ziyaret edilecektir. Cennetü’l-Baki kabristanı özellikle Peygamber Efendimiz’in, (sallallâhu aleyhi ve sellem) oğlu Hazreti İbrâhim’i buraya defninden sonra Ashâb-ı Kir’am (radıyallahu anhüm) tarafından aile mezarlığı olarak tercih edilen bir yer haline gelmiştir. Peygamber Efendimiz’in zevceleri olan muhtereme annelerimiz, kerimeleri ve torunları da bu kabristanın sakinlerindendir. Ayrıca Cennet’ül-Baki kabristanında on bin sahabenin kabrinin bulunduğu ve tabiin ve tebe-i tabiin’den nice sâlih zatların kabrinin burada olduğu rivayet edilmektedir.

Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve Mecid-i Aksa’dan sonra yeryüzünün en faziletli mescidi olan Kuba Mescidi’de sünnet üzere ziyaret edilecek mübarek yerler arasında bulunmaktadır.

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem): “Uhud bizi sever, biz de Uhud’u severiz” (Buhârî, Meğâzî; 1) buyurduğu Uhud dağı ve şehitliği önemli ziyaret yerlerindendir. Hazreti Hamza, Abdullah bin Cahş, Mus‘ab bin Umeyr, Hanzale bin Ebi Amir gibi büyük sahabelerin (radıyallahu anhüm ecmaîn) medfun bulunduğu şehitlik hoca efendiler nezaretinde ziyaret edilecek ve Uhud savaşından çıkartılması gereken önemli dersler, çarpışmanın vuku bulduğu mevkide bir kez daha yâd edilecektir.

Medine’deki vazifelerin de îfâ edilmesiyle dönüş hazırlıklarına başlanıp Allah’ın izni ile 29 Mart Perşembe günü yurda dönülecektir.