İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
İstanbul’da İlk Nakşi Şeyhi – Seyyid Emir Ahmed Buhari emir-buhari-camii-2 Full view

İstanbul’da İlk Nakşi Şeyhi – Seyyid Emir Ahmed Buhari

Allah’ın ismiyle, O’na hamd ederek, Rasûlü Zîşân’a, âilesine ve ashâbına da salât ve selamdan sonra, Allah ve Rasûlü’nün dostlarının himmetiyle…

Orta Asya ile Anadolu coğrafyası arasındaki yakın ilişkinin dikkate değer örneklerini tasavvuf alanında görmekteyiz. Nitekim dervişler, Anadolu’nun İslamlaşmasında önemli bir yere sahiptirler. İlk zamanlardan itibaren Orta Asya’dan Osmanlı ülkesine gelip faaliyet gösteren mutasavvıflara rastlanmaktadır.

Buhara’dan İstanbul’a gelip irşad faaliyeti yürüten mutasavvıflardan biri de Seyyid Emir Ahmed Buhari (kuddise sırruhû) hazretleridir. Nakşî tarihi açısından Onun en önemli özelliği, İstanbul’da irşad faaliyeti yürüten ve tekke kurup kurumsal bir şekilde Nakşî düsturunu İstanbul’da başlatan ilk Nakşî şeyhi olmasıdır.