İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Medrese İle Tekke Arasına Köprü Kuran Şah medrese-ile-tekke-arasina-kopru-kuran-sah Full view

Medrese İle Tekke Arasına Köprü Kuran Şah

Dostlarına dost olma yollarını bizlere ihsan eden Yüce Mevlamıza sonsuz hamd-u senalar, en kıymetli dostumuza can-ı gönülden salat ve selamlar olsun.

İslam tarihinin bazı dönemlerinde tasavvuf ehli olmayan ulema ile tasavvuf erbabı arasında tasavvufun aslı ve delilleri üzerine birtakım ilmi tartışmalar olmuş, tasavvuf erbabı zatlar, ulemaya şöyle demişlerdir: “Bizim bu tasavvuf yolunda Kur’an ve sünnete aykırı bir şey varsa bize söyleyiniz, biz onu hemen terk edelim.” Hem hadis âlimi hem de bir sofi olan İbn-i Tahir el-Makdisi (v. 507, rahimehullah) anlatıyor: “İkinci kez Bağdat’a ilim talep etmeye gittiğimde Bağdat’ın meşhur âlimlerinden Ebu Muhammed Abdullah b. Muhammed es-Sukkeri’nin yanına hadis okumak için vardım. Bu zat Hanbeli mezhebinin ileri gelenlerinden olup aynı zamanda tasavvufa da mesafeli duruyordu. Huzurunda hadis okumaya başladım, o ise bana şöyle dedi: ’Ey Hoca! Sen cahil sofilerden biri olsaydın seni mazur görürdüm ama sen ilim ehlisin, Rasulullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) hadislerini tahsil ediyorsun, bu uğurda gayret eden birisin.