İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
  • Ana Sayfa  /
  • 2018   / 2018 Ocak   /
  • Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin Halifesi Hace Muhammed Parisa Hazretlerinin Hayatı
Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin Halifesi Hace Muhammed Parisa Hazretlerinin Hayatı sah-i-naksibend-hazretlerinin-halifesi-hace-muhammed-parisa-hazretlerinin-hayati Full view

Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin Halifesi Hace Muhammed Parisa Hazretlerinin Hayatı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla;
Âlemlerin rabbi olan Allah Teâlâ’ya hamd, Peygamber Efendimiz Sallellahu Teâlâ Aleyhi ve Sellem’e, Ehl-i Beyti’ne ve Ashab-ı Kiram’a salat ve selamdan sonra:

Hace Muhammed Parisa’nın İsmi ve Nesebi
Nakşibendi tarikatının kurucusu Hace Muhammed Bahaeddin Nakşibend el-Buhari (kuddise sirruhu) hazretlerinin (vefatı hicri 791) önde gelen talebe ve halifelerinden olan Celalüddin el-Hafızî Hace Muhammed Parisa; Muhammed b. Muhammed b. Mahmud b. Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Mevdud eş-Şerği, hicri 749 (miladi 1348) senesinde Buhara’da dünyaya gelmiştir.