İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Ekber Şah’ın Uydurduğu Din-i İlahi ve Günümüz Din Reformistleri ekber-sahin-uydurdugu-din-i-ilahi-ve-gunumuz-din-reformistleri Full view

Ekber Şah’ın Uydurduğu Din-i İlahi ve Günümüz Din Reformistleri

“Bugün, düne ne kadar da benziyor”
(Arap Atasözü)

Bütün hamdlerimiz Ümmet-i Muhammed’i tahkik, insaf ve itidal sahibi âlimlerle nimetlendiren Yüce Rabbimize, salat ve selamlarımız Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) ile O’nun âl ve ashabına olsun.

Babürlü hükümdar Ekber Şah, hicri 4 Receb 949’da (14 Ekim 1542) Sind şehrindeki Ömerküt Kalesi’nde doğdu. Babası Sultan Hümayun, annesi İran asıllı Hamide Banu hanımdır. Henüz on dört yaşındayken babası Sultan Hümayun vefat etti. O sırada Delhi’de bulunan Osmanlı denizcisi Seyid Ali Reis’in tavsiyesiyle Sultan Hümayun’un ölümü bir süre gizlendi ve savaşta olan şehzade Ekber yirmi gün sonra Delhi şehrine gelerek 3 Rebiülahir 963 (15 Şubat 1556) tarihinde Celaleddin Ekber Şah adıyla tahta çıktı.

Hükümdarlığının ilk yıllarından itibaren yayılma siyaseti takip eden Ekber Şah, ülke topraklarını doğu ve güneydoğu istikametinde genişletti. 1595-1601 yılları arasında (Hicri 1000. yıla yaklaşırken) Ahmednagar dâhil olmak üzere komşu devletlere de boyun eğdiren Şah, böylece Hindistan’ı tek bir merkezi idare altında toplamayı başaran ilk hükümdar oldu.