İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
İmam-ı Rabbânî Ahmed El-Fârûkî Es-Serhendi (kuddise sirruhû) hacegan-yolunun-buyuklugu Full view

İmam-ı Rabbânî Ahmed El-Fârûkî Es-Serhendi (kuddise sirruhû)

Silsile-i Tarîkat-ı Nakşibendiyye “aktâb gülşeni”nin bir kutbu da hakîkat rumuzlarının kâşifi, evliyanın önderi, ilâhî feyizler masdarı, muhakkık ulemanın umdesi, ilâhî ilimler hazinesi, ulaşanların gavsı, ariflerin kutbu, velâyet-i Muhammediyye’nin burhanı, Şerîat-ı Mustafaviyye’nin hucceti, ikinci bin yılın müceddidi, Mevlânâ Ahmed el-Fârûkî es-Serhendî İmam-ı Rabbânî (kuddise sirruhû) hazretleridir. Silsile-i Aliyye-i Nakşibendiyye’nin yirmi dördüncü altın halkasıdır.