İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
İmam-ı Rabbânî Hazretlerinin (Kaddesellâhu Sirrahu) İlmî Yönü resahat-aynul-hayat Full view

İmam-ı Rabbânî Hazretlerinin (Kaddesellâhu Sirrahu) İlmî Yönü

“Bin sene sonra bu hullet makamı Müceddid (radıyallâhu anh)’a verildi. O, dostluk makamına yerleşip (O makamın) bütün tafsilatıyla vasıflandı. Bu makam ondan önce hiçbir kimsenin eline geçmedi.”

Kadı Muhaddis Muhammed Senâullah Pâniputî (kuddise sirruhû) (Tefsir-i Mazharî c.2, s.229.)

İmam-ı Rabbânî, Müceddid-i Elf-i Sânî, Ahmed el-Fârûkî es-Serhendî (kuddise sirruhû) 971 senesinde Serhend’de dünyaya gelmiştir. Babası Şeyh Abdülehad ibni Zeyne’l-Âbidin’dir.

İmam-ı Rabbânî (kuddise sirruhû) birçok dinî ve siyasî sebeplerle hayatının son devirlerinde (elli beş yaşında iken) hapse atılmış, orada bile birçok kişinin hidayetine vesile olmuştur. Bir sene sonra hapisten çıkarak bir müddet orduya mecburi olarak katılmış ve daha sonra tekrar Serhend’e dönmüştür. Döndükten sonra bir zaman münzevi bir hayat geçirmiş, 28 Safer 1034 tarihinde rahatsızlanıp altmış bir (hicrî altmış üç) yaşında vefat etmiş ve Serhend’de defnedilmiştir.