İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Tecdid – Hadis-i Şerifinin Şerh ve İzahı tecdid-hadis-i-serifinin-serh-ve-izahi Full view

Tecdid – Hadis-i Şerifinin Şerh ve İzahı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla;
Âlemlerin Rabbi olan Allah Teâlâ’ya hamd, Peygamber Efendimiz (sallallâhu teâlâ aleyhi ve sellem)’e, Ehl-i Beyti’ne ve Ashab-ı Kiram’a salat ve selamdan sonra:

1-Giriş
“Tecdid hadisi” adıyla meşhur olan hadis-i şerif, İmam Ebu Davud’un (v. 275) es-Sünen’inde ve birçok hadis-i şerif kitaplarında rivayet edilmektedir. Bir kısım âlimlerimiz de bu hadis-i şerifi şerh ve izah sadedinde müstakil eser yazmışlardır.

Söz konusu hadis-i şerifte zikredilen “tecdid” ise ileride ele alınacağı üzere anlam olarak kaderiyye, modernist, tarihselci ve vehhabi-selefi gibi birçok İslam veya Ehl-i Sünnet dışı akımların dine eklemeye çalıştıkları batıl görüşlerden veya zamanla insanlar arasında yaygınlaşan bidatlardan İslam’ın arındırılması anlamına gelmektedir.