İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Usûlü’d-Da’ve (Davet Esasları) usulud-dave-davet-esaslari Full view

Usûlü’d-Da’ve (Davet Esasları)

Davet, Allah Teâlâ’nın dini İslâm’a çağırmaktır. İslâm, haddizatında davetin mevzusu ve hakikatidir. Müslümanlığın yayılması davet faaliyetlerine bağlı olduğundan İslâm dinine “davet dini” de denmiştir. Bu dinin ilk davetçisi olan Resûl-i Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz, ömrünün sonuna kadar insanları Allah’a çağırmıştır. Bu çağrıyı yaparken uyguladığı tutarlı ve sistemli yöntemler sayesinde bütün Arap Yarımadası’nda büyük başarı elde etmiştir. Daha sonra da onun izinden giden Sahâbe-i Kirâm, öğrendikleri davet yöntemlerini kullanarak i’lây-ı kelimetullah için son derece gayret göstermişlerdir