İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Şehidin Âhiret Ahvâli Şehidin Âhiret Ahvâli Full view

Şehidin Âhiret Ahvâli

Şehidin Âhiret Ahvâli

er-Rahmân ve er-Rahîm olan Allah’ın adıyla…

Bütün çeşitleriyle her hamd, gerçekte, eş-Şehîd1 olan Allah’a mahsustur ve O’na sonsuz hamdü senâlar olsun! Salât ve selâm, eş-Şehîd olan Allah’ın Şehit2 ve Gâzi3 Habibi Muhammed Mustafa’ya, O’nun âl ve ahabına, onlara en güzel sûrette tâbi olanlara ve bütün şehitlere olsun!