İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Mektübât-ı Rabbânî’den Hakikat Şeriattır! Mektübât-ı Rabbânî'den Hakikat Şeriattır! Full view

Mektübât-ı Rabbânî'den Hakikat Şeriattır!

Mektübât-ı Rabbânî’den Hakikat Şeriattır!

En düşük kul Ahmet’in arzuhali…

Bu kadar ilâhî yardım, feyz ve maneviyat yükselişinde bunca sürate rağmen, bu yolun sonsuz oluşundan dolayı binlerce kez ah olsun… İşte tam bu yüzden Allah dostları der ki: “Seyr-i ilellah elli bin yıllık bir mesafedir.” Allah Teâlâ’nın «Melekler ve Ruh (Cebrail) ona süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir.»1 ayet-i kerimesinde bu manaya işaret vardır.

İş karamsarlığa varıp ümitler kesilince, Allah Teâlâ’nın şu ayet-i kerimesine sarılmak icap etti: «Allah, insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren, rahmetini her tarafa yayandır…»2