İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Otuzbir Başlarken Başlarken Full view

Otuzbir Başlarken

Özlenen Komşuluk

Aziz dostlar

Kültür emperyalizminden, en ciddi yaralardan birini, komşuluk kültürümüz ve anlayışımız almıştır. Batılılaşma sürecinde, modern insan anlayışının öngördüğü insan tipi, komşu kavramına ters bir amaca yönelmiştir. Gerçek Müslümana yakışmayan bir manzara!

Şimdilerde komşuluk gerçeğini konuşmamız gerek. Kendimizi bu durumdan soyutlama kolaylığını üzerimizden atarak…

Gerçek komşuluğun en güzel yönleri ile yüzleşmenin kaçınılmazlığını kabullenelim bu defa.

“Masrafsız komşuluk”, “zahmetsiz komşuluk” hesaplarını bir tarafa bırakmalıyız. Böyle davranmazsak; komşuluğu katleden kültüre karşı, komşuluğu ayağa kaldırma kavgamızda yenik düşeriz.

Komşuluk, kimin için? Elbette Allah için! O’nu razı etmek için! İslâmî ölçüleri yakalama adına… Yoksa komşuluk kredisini basit çıkarlara merdiven kılmak için değil! Komşuluğun rantından nasiplenmek için değil. Komşuluk pazarında kardeşini ucuza satmak için hiç değil.

Urvet’ül-Vüskâ eksenine oturan bir komşuluk… Tüm taşkınlıklara rağmen yatağını bulan, Sünnet-i Rasulüllah’a uyan bir komşuluk…

Geliniz bu sayımızda hep beraber komşu ve komşu haklarını bütün yönleri ile tekrar hatırlamaya çalışalım.
Selam ve dua ile.
HEYET

İSMAİLAĞA

Related Articles