İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Mektübât-ı Rabbânî’den Kulluğun Zirvesi: Mutlak Fena Mektübât-ı Rabbânî'den Kulluğun Zirvesi: Mutlak Fena Full view

Mektübât-ı Rabbânî'den Kulluğun Zirvesi: Mutlak Fena

Mektübât-ı Rabbânî’den Kulluğun Zirvesi: Mutlak Fena

Kulların en düşük mertebesindeki Ahmet’in arzuhâli…

Her bakımdan irşat edici olan Allah Teâlâ sizin yüksek teveccühleriniz vesilesiyle2 bana cezbe ve sülük yoluyla yetişme şerefini bahşetti. Beni, celal ve cemal sıfatlarıyla yetiştirdi (hamd olsun!) Şu an (bulunduğum makamda) celal ile cemal sıfatları arasında fark kalmadı, celal sıfatı, cemal sıfatının; cemal sıfatı da celal sıfatının aynı oldu.3 “er-Risâletü’l-Kudsiyye”4 haşiyelerinin bazılarında, bu ifadeyi, açık/anlaşılır anlamından çıkarıp uzak bir manaya yorarak tahrifatta bulundular. Hâlbuki bu söz, zahir manasında olduğu gibi anlaşılmalıdır, tevile ve farklı manaya yönlendirilmeye açık değildir.5