İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Modern İhanet Modern İhanet Full view

Modern İhanet

Modern İhanet

Bütün hamdlerimiz âlemlerin Rabbine, salat ve selamlar ilk Kur’an hocasına olsun!
Kur’an-ı Kerim, nüzul dönemiyle başlayan ve tüm zamanlara hitap eden tarih üstü ve evrensel bir kitap olmasından dolayı, değişik zaman ve coğrafyalarda farklı farklı anlaşılmıştır. İslam tarihi boyunca kaleme alınan ve bazıları yüzlerce ciltten oluşan binlerce tefsir kitabı, bunun en bariz örneklerindendir. Müslümanlar tarih boyunca kutsal kitaplarını sağlıklı, murad-ı ilahiye’ye muvafık anlama-anlamlandırma metot, yöntem ve usulleri hakkında aklın sınırlarını zorlarcasına kafa yormuşlar, kutlu mesajın bir harfini dahi en doğru şekilde anlamak için nice mesailer harcamışlar ve ortaya emsalsiz eserler koymuşlardır.