İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Sahâbeye Sebbetmenin Hükmü Sahâbeye Sebbetmenin Hükmü Full view

Sahâbeye Sebbetmenin Hükmü

Sahâbeye Sebbetmenin Hükmü

Sahabeyi sevmek Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat yolunun şiarlarındandır. Ayrıca bu nokta, Sırat-ı müstakim üzere olmayı temsil eden bu pak yolu; bidat ekollerden ayıran bariz vasıflardan bir tanesidir. İmam et-Tahâvî, Ehl-i Sünnet itikadının esaslarını beyan ettiği o umde metninde, sahâbeye karşı olması gereken tutumumuzu şöyle dile getirir: “Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in ashabını severiz. Onlardan hiçbirini sevmek hususunda bir eksiklik göstermeyiz. Onlardan hiçbirinden beri olmayız. Onlara buğz edene ve onları hayırdan başkasıyla yâd edene buğz ederiz! Onları ancak hayırla yâd ederiz! Onları sevmek dindir, imandır, ihsandır. Onlara buğz etmek ise küfürdür, nifaktır ve tuğyandır (sapıklıktır).”1