İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Allah Dostlarının Zühd Tarifeleri Allah Dostlarının Zühd Tarifeleri Full view

Allah Dostlarının Zühd Tarifeleri

Allah Dostlarının Zühd Tarifeleri

Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun! Onun sevgili habibi Muhammed Mustafa’ya, onun kıymetli ailesine ve arkadaşlarına da salat ve selam olsun!

Zühd, lügat itibariyle; ‘rağbet etmemek, sakınmak, terk etmek, yüz çevirmek manalarına gelen bir kelimedir. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in birçok hadis-i şerifinde ‘dünyadan yüz çevirmek’ manasında geçen zühd kelimesi, Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Dünya’da zahidlik, helali haram kılmakla ya da malı zayi etmekle ele geçmez. Zühd, kendi elindeki (rızka) Allah’ın katındaki (rızıktan) daha fazla güvenmemendir. Yine zühd, başına bir musibet geldiğinde, o musibetten dolayı kazanacağın ahiret makamı için sevinmendir.”1