İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Mektûbât-ı Rabbânî’de Zühd Kavramı Mektûbât-ı Rabbânî'de Zühd Kavramı Full view

Mektûbât-ı Rabbânî'de Zühd Kavramı

Mektûbât-ı Rabbânî’de Zühd Kavramı

İmam-ı Rabbani (kuddise sirruhu)’nun Mektûbât’ının akaidden fıkha, kelamdan tasavvufa birçok ilim dalının meselelerini muhtevi bir eser olduğu ehlinin malumudur. Bütün bunların yanında Mektûbât’ın en çok rağbet edilen yönü, elbette tasavvufî mesele ve kavramlara yönelik getirmiş olduğu izahlardır. İmam-ı Rabbani eserinde tasavvuf konularının en gamız ve müşkil konularına, son derece mütemekkin cevaplar ve izahlar getirmektedir. Bu izahların birçoğu bir başka eserde benzerine rastlayamayacağımız kabilden açıklamalardır. Mektûbât’ı da tasavvufî alanda bir şaheser mertebesine çıkartan temel hususiyet de budur zaten!