İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Mektûbât-ı Rabbânî’den Tarikat Şeriatın Yardımcısıdır Mektûbât-ı Rabbânî'den Tarikat Şeriatın Yardımcısıdır Full view

Mektûbât-ı Rabbânî'den Tarikat Şeriatın Yardımcısıdır

Mektûbât-ı Rabbânî’den Tarikat Şeriatın Yardımcısıdır

41. Mektup
Şeyh Derviş’e gönderilmiştir. Bu mektup;

Peygamber Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem)’in sünnetine tâbi olmaya teşvik,
Tarikat ve hakikatin şeriatın tamamlayıcısı olduklarına ve emsali konulara dairdir.

Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah Teâlâ, Peygamberimizin ve onun şerefli ailesinin hürmetine (Ona ve ehline salât ve selam olsun) batında ve zahirde Hazreti Muhammed Mustafa’nın sünnet-i seniyyesi’ne uymakla süslenip bezenmeyi, bizlere rızık olarak ihsan eylesin!