İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Zühdün Mahiyeti (Hakikati) Zühdün Mahiyeti (Hakikati) Full view

Zühdün Mahiyeti (Hakikati)

Zühdün Mahiyeti (Hakikati)

Allah’a hamd, Rasûlü’ne, Rasûlü’nün âl ve ashâbına salât ve selamdan sonra…

Zühd; tasavvuftaki hal ve makamların esası, temelidir. Zühd; Allah (azze ve celle)’yi kasteden/murad edenlerin, her şeyden soyutlanıp O’na yönelenlerin, Allah’tan gelen her şeye razı olanların ve yalnızca O’na tevekkül edenlerin ilk adımıdır. Kim zühd adımını sağlam atmazsa, ondan sonra gelecek olanların hiçbiri yerli yerince olmaz. Zira dünya sevgisi, bütün hataların, zühd ise, bütün hayır ve ibadetlerin başıdır.1