İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.

Usûlü’d-Da’ve (Davet Esasları)

1 Ağustos 20180

Davet, Allah Teâlâ’nın dini İslâm’a çağırmaktır. İslâm, haddizatında davetin mevzusu ve hakikatidir. Müslümanlığın yayılması davet faaliyetlerine bağlı olduğundan İslâm dinine “davet dini” de denmiştir. Bu dinin ilk davetçisi olan Resûl-i
Devamı

el-Mecdü’t-Tâlid fî Menâkıb-i Hazret-i Mevlânâ Hâlid

2 Temmuz 20180

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî Hazretlerinin menakıbından yani hayatı, ilim tahsili, tarikata intisap edişi, tedris ve irşad faaliyetleri gibi bütün hallerinden bahseden bu eser, Fesîhuddîn İbrâhîm ibn Sıbgatillâh ibn Es‘ad el-Haydarî el-Bağdâdî
Devamı

Reşahât Aynü’l-Hayât

9 Mart 20180

Nakşibendiyye büyüklerinin (kaddesallâhu esrârahum) hayatları hakkında kaleme alınmış olan eserleri ikili bir tasnife tabi tutmak mümkündür: 1. Genel edebiyat: Bu kısımda, Mevlânâ Safî’nin Reşahât Aynü’l-Hayât’ı, Mevlânâ Câmî’nin Nefahâtü’l-Üns’ü, Muhammed b.
Devamı

Enîsüt-Tâlibîn ve Uddetüs-Sâlikîn

10 Ocak 20180

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه اجمعين اما بعد Mevlânâ Hâce Bahâeddîn Nakşibend Hazretleri’nin (kuddise sirruhû) menkıbeleri hakkında yazılan bu kitap,
Devamı

İmamların Fıkhi İhtilaflarında Hadislerin Rolü

1 Aralık 20170

Muhammed Avvâme Mezhep imamları, Kur’an ve Sünnetten çıkarmış olduğu hükümler ile biz mukallitlere, fıkhî konularda büyük bir ilmi miras bırakmıştır. Onlar, ibadetlerimizde ve bütün amellerimizde neyi nasıl yapmamız gerektiğini göstererek
Devamı

Hazreti Hüseyin ve Kerbelâ Faciası

1 Ekim 20170

Kerbelâ olayı, yani Hazreti Hüseyin (radıyallâhu anh)’ın H.61/M.680 yılında Kerbelâ’da şehid edilmesi, İslâm tarihinde yaşanan çok dehşetli bir olaydır. Bu olay, İslâm tarihinin kanayan yaralarından biridir. Peygamber Efendimiz (sallâllâhu aleyhi
Devamı

El-Meslekü’l-Mütekassit Fi’l-Menseki’l-Mütevassit Molla Alî El-Kârî

1 Eylül 20170

Fıkıh literatüründe umûmî olarak bütün konulara şamil olan eserlerin oluşturduğu edebiyatın yanısıra bir de husûsî olarak belirli konularla ilgili telif edilmiş eserler bulunmaktadır. İmam Ebû Yusuf’un (rahimehullâh) malî hukuk alanında
Devamı

Mevlana Muhammed Taki Osmani ve Sünnet’in Değeri ve Bağlayıcılığı İsimli Eseri

1 Ağustos 20170

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla; Âlemlerin Rabbi olan Allah Teâlâ’ya hamd, Peygamber Efendimiz (sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem)’e, Ehl-i Beyti’ne ve Ashab-ı Kiram’a salat ve selamdan sonra: Müslümanlar, siyasi
Devamı

Büyük Tefsir Tarihi (Tabakâtü’l-Müfessirîn)

1 Haziran 20170

Ömer Nasuhi Bilmen (v.1971) (rahimehullâh) Tabakâtü’l-Müfessirîn: Büyük Tefsir Tarihi isimli eseri Tabakât kelimesi “tabaka” kelimesinin cemisi/çoğulu olup sıra halinde üst üste konulmuş katman, belirli bir sınıf, zümre, nesil, veya kuşağı
Devamı

Safahât min Sabri’l-Ulemâ

1 Nisan 20170

صَفَحَاتٌ مِنْ صَبْرِ الْعُلَمَاءِ عَلَى شَدَائِدِ الْعِلْمِ وَالتَّحْصِيلِ تَأْلِيف: عَبْدُ الْفَتَّاح أَبُو غُدَّة رحمه الله مكتب المطبوعات الإسلامية – دار البشائر الإسلامية Allah (Celle Celâlühû) Kur’ân-ı Mübîn’inde, bizlere birçok tarihî
Devamı