İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.

Şehidin Âhiret Ahvâli

1 Ekim 20180

er-Rahmân ve er-Rahîm olan Allah’ın adıyla… Bütün çeşitleriyle her hamd, gerçekte, eş-Şehîd1 olan Allah’a mahsustur ve O’na sonsuz hamdü senâlar olsun! Salât ve selâm, eş-Şehîd olan Allah’ın Şehit2 ve Gâzi3
Devamı

Cihad-ı Ekber Nefisle Mücâhede

1 Eylül 20180

Bismillâhirrahmânirrahîm… Allah’a hamd, Rasûlü Muhammed Mustafa’ya (sallallâhu aleyhi ve sellem), O’nun temiz ve pak âline, ashâbına ve onlara güzel bir şekilde tâbi olanlara salât ve selâmdan sonra… Cihâd, sözlükte “güç
Devamı

Zâhidü’l – Kevserî’nin Gözünden (Rahimehullâh) Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (Kuddise Sirruhû)

2 Temmuz 20180

Zâhid kullarını marifet kevserine gark eden Allah Teâlâ’ya hamd olsun! Peygamberi Hazret-i Rasûlüllah’a (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve enfüsündekileriyle âfâka dağılmış olan âl ve ashâbına da hâlidî salât ve selamlar
Devamı

Kadir Gecesi

8 Haziran 20180

بسم الله الرحمن الرحيم Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun! Rasûlü Muhammed Mustafâ (sallallâhu aleyhi ve sellem)e, O’nun tertemiz ailesine, karanlık yolların yol gösterici yıldızları gibi olan ashâbına, onlara en
Devamı

Ramazan Ayının Fazileti

2 Mayıs 20180

Allah Teâlâ, mahlûkatı içerisinde bazı insanlara, bazı zamanlara, bazı yerlere, bazı hayvanlara ve bazı varlıklara özel değer atfetmiştir. Nitekim başta Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) olmak üzere Peygamberlere ve
Devamı

Muhammed Masum Hazretleri’nin Haremeyn Ziyareti

1 Şubat 20180

MUHAMMED MASUM SERHENDİ (kuddise sırruhu) (h.1007-1079) Muhammed Masum (kuddise sırruhu), 11 Şevval 1007’de Serhend’e iki mil uzaklıktaki Mülk-i Haydar mevkiinde dünyaya gelmiştir. İmam-ı Rabbânî (kuddise sırruhu)’nun üçüncü oğludur ve kendisinden
Devamı

İstanbul’da İlk Nakşi Şeyhi – Seyyid Emir Ahmed Buhari

10 Ocak 20180

Allah’ın ismiyle, O’na hamd ederek, Rasûlü Zîşân’a, âilesine ve ashâbına da salât ve selamdan sonra, Allah ve Rasûlü’nün dostlarının himmetiyle… Orta Asya ile Anadolu coğrafyası arasındaki yakın ilişkinin dikkate değer
Devamı

İlim Yolunda Çekilen Sıkıntılar

1 Kasım 20170

İlmi her şeyi kuşatan ve nihayetsiz olan (el-Alîm) Allah Teala’ya sonsuz hamdü senâlar, âlimlerin ve zımnında ilmin değerini en veciz ve beliğ ifadeyle “Âlimler, Peygamberlerin vârisleridir”1 buyurarak ifade eden Rasûlüllâh
Devamı

Hazret-i Hasan’ın Vefatı

1 Ekim 20170

Giriş Hazreti Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e maddi ve manevi bakımdan yakın olan müslümanların hayatları, tarihin en fazla üzerinde durduğu konulardandır. Çocukluk döneminde Hazreti Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in terbiyesi
Devamı

Sünnet İnkarcılığının Tarihi Seyri

1 Ağustos 20170

Rasûlüllâh sallallâhu aleyhi ve sellem hayatta iken, sahâbede Peygamber (aleyhisselâm)’ın emrine itaatin vacib olmasına dair hiç bir şüphe yoktu. Sahâbenin hiçbiri, birbirlerine karşı şüpheci gözüyle bakmamış ve birbirlerini itham edip
Devamı