İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.

Bir İbadet Olarak Zekat

2 Mayıs 20190

Ziyade şefkat ve merhameti sebebiyle kullarına kaldıramayacağı vazifeyi yüklemeyeceğini Kur’an-ı Kerim’inde beyan eden yüce Rabbimize hamd; Habibine, âl ve ashabına salat ve selam olsun. Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimizin:
Devamı

Sosyal Medyanın Toplumsal Etkileri

3 Nisan 20190

Bismillâhirrahmânirrahîm. Toplum, insan gibi canlıdır. Zira toplumu oluşturan birey, insandır. İnsanın gelişimi ve değişimi gibi olgular toplum için de geçerlidir. İnsanın birtakım iç ve dış etkenlerden tesirlenmesi gibi toplum da
Devamı

Zühdün Mahiyeti (Hakikati)

1 Mart 20190

Allah’a hamd, Rasûlü’ne, Rasûlü’nün âl ve ashâbına salât ve selamdan sonra… Zühd; tasavvuftaki hal ve makamların esası, temelidir. Zühd; Allah (azze ve celle)’yi kasteden/murad edenlerin, her şeyden soyutlanıp O’na yönelenlerin,
Devamı

Huzurevleri / Huzursuzluk Evleri Sorunu Anne-Baba Duası

1 Şubat 20190

İnsanoğlu için eğer mukadder ise kaçınılmaz olan şeylerden biri de yaşlılıktır. Nitekim Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem): “Allah, ihtiyarlık hariç, her derdin devasını vermiştir.”1 buyurarak, bu gerçeği açıkça ifade
Devamı

İslâm’da Akraba Hakları

2 Ocak 20190

Giriş İslam huzurlu bir toplumun oluşması için, her bir insandan sosyal çevresi içinde bir takım kurallara bağlı kalmasını istemiştir. Bu kurallardan biri de, sosyal iletişimdir. Güzel bir iletişimin temeli de,
Devamı

Selef-i Sâlihinden Komşu Münasebetleriyle İlgili Misaller

1 Aralık 20180

Giriş Bir Müslüman için komşuluk; İslam kardeşliğinden daha öte bir hakkı gerektirir. Müslüman bir komşu, her Müslümanın sahip olduğu haklardan daha öte bir hakka sahiptir. Zira Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
Devamı

Sûfilerin Helal Kazanç ve Helal Lokman Hassasiyeti

1 Kasım 20180

Helal ve Haram Allah Teâlâ kullarına serbest bıraktığı geçim hareketini, belirlediği sınırlarla sınırlandırmıştır. Malları bâtıl yollarla yememe, tertemiz kazanılmışlardan infak etme ve pis olanlara bulaşmama sınırları koymuştur. Dolayısıyla rızık olarak
Devamı

Şehadet Özlemi

1 Ekim 20180

Kitab-ı Kadîminde “(Habîbim!) Sakın ha Sen Allâh yolunda öldürülmüş olan kimseleri ölüler sanmayasın! Bilakis dirilerdir; Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar.”1 buyuran Allah Teâlâ’ya hamd; “Canım yed-i kudretinde olan Allah Teâlâ’ya yemin olsun
Devamı

Makbul Bir Hac İçin Dikkat Edilecek Hususlar

1 Eylül 20170

“Hac ve Umreyi Allah için tamamlayınız.”1 أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا “Rasûlüllah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:“Ey İnsanlar! Allah (celle celâluhû) sizin üzerinize haccı farz kıldı.
Devamı