İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
  • Ana Sayfa  /
  • Posts tagged "Ömer Faruk Korkmaz"

Sosyal Medya Ve Mahremiyet İhlâli

3 Nisan 20190

Mahremiyet, modern dünyada yok olmaya yüz tutan değerlerimizin en başta gelenlerindendir. Hızla gelişen teknolojik imkânların hayatın muhtelif alanlarına yönelik peşi sıra getirdiği değişimler, kimi sahalarda telafisi zor dönüşümleri de beraberinde
Devamı

Mektûbât-ı Rabbânî’de Zühd Kavramı

1 Mart 20190

İmam-ı Rabbani (kuddise sirruhu)’nun Mektûbât’ının akaidden fıkha, kelamdan tasavvufa birçok ilim dalının meselelerini muhtevi bir eser olduğu ehlinin malumudur. Bütün bunların yanında Mektûbât’ın en çok rağbet edilen yönü, elbette tasavvufî
Devamı

Anne Babaya İtaatin Ölçüsü Nedir?

1 Şubat 20190

Zamanımızın en çok sorulan sorularından biri de anne-babaya itaatte İslam’ın çizmiş olduğu sınırın ne olduğudur. Anne ve babaya “öf” denilmesini bile yasaklamış bir Kur’an var önümüzde. Dikkat edilirse Kur’an-ı Hakîm
Devamı

Sahâbeye Sebbetmenin Hükmü

3 Ocak 20190

Sahabeyi sevmek Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat yolunun şiarlarındandır. Ayrıca bu nokta, Sırat-ı müstakim üzere olmayı temsil eden bu pak yolu; bidat ekollerden ayıran bariz vasıflardan bir tanesidir. İmam et-Tahâvî, Ehl-i Sünnet
Devamı

İslâm’da Komşuluk ve Komşu Hakları

1 Aralık 20180

İslamiyet, komşuluğa büyük bir anlam yüklemiş ve Allah’a ibadetin emredildiği ayette komşulara ihsanda bulunmak da tavsiye edilmiştir.1 Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) de bu anlamda komşuları üç hakkı olan,
Devamı

Helal Ürün Helal Para İster

1 Kasım 20180

Gayet hikmetli bulduğum bir hikâye vardır. Zaten bu tarz hikâyelerin gerçek olup olmadığından çok; bize verdikleri öğütlere odaklanmamız daha doğru bir tavırdır. Her neyse… Adamın biri her şeyiyle kendi mahsulü
Devamı

Dünyevileşilen Çağımızda Mühim Bir Yitik: Şehadet Arzusu

1 Ekim 20180

Şehadet, bir kulun Rabbiyle gerçekleştirdiği; can verip Cennet alma akdinin adıdır. İslamiyet, şu güne dek fedakâr şehitlerimizin kanıyla tevarüs etmiştir. Bu yüzden şehit olmak, güneşin doğması için yıldızın batmasına benzer.
Devamı

Günümüz Cihâd Anlayışındaki Problemlerin Bazı Nedenleri

1 Eylül 20180

Batı, bize ait olan kavram ve mefhumları yok etmeye çalıştı her dem. Ne var ki her seferinde Allah’ın (celle celalühü) dinini bütün dinlere üstün kılacağı şeklindeki değişmez kanuna1 toslamak da
Devamı

İslâm’da Davet Usûlü

1 Ağustos 20180

Emr-i bil ma’ruf ve nehy-i ani’l-münker, Cenab-ı Hak’kın bu ümmete farz kıldığı bir vecibedir. “Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun! İşte onlar kurtuluşa erenlerdir”1 şeklindeki
Devamı

Tecdid Kavramı ve Müceddidlik

6 Haziran 20180

Nübüvvet asrı, yoldan sapmamışlığın yahut yalpa yapmadan müstakim duruşun göstergesi olan bir asırdır. Ve bu özelliği kendisini asırların en hayırlısı kılmıştır.1 Sahabeyi Kiram kendilerine arız olan olan bir takım halleri
Devamı