İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
  • Ana Sayfa  /
  • Posts tagged "Ömer Faruk Korkmaz"

Helal Ürün Helal Para İster

1 Kasım 20180

Gayet hikmetli bulduğum bir hikâye vardır. Zaten bu tarz hikâyelerin gerçek olup olmadığından çok; bize verdikleri öğütlere odaklanmamız daha doğru bir tavırdır. Her neyse… Adamın biri her şeyiyle kendi mahsulü
Devamı

Dünyevileşilen Çağımızda Mühim Bir Yitik: Şehadet Arzusu

1 Ekim 20180

Şehadet, bir kulun Rabbiyle gerçekleştirdiği; can verip Cennet alma akdinin adıdır. İslamiyet, şu güne dek fedakâr şehitlerimizin kanıyla tevarüs etmiştir. Bu yüzden şehit olmak, güneşin doğması için yıldızın batmasına benzer.
Devamı

Günümüz Cihâd Anlayışındaki Problemlerin Bazı Nedenleri

1 Eylül 20180

Batı, bize ait olan kavram ve mefhumları yok etmeye çalıştı her dem. Ne var ki her seferinde Allah’ın (celle celalühü) dinini bütün dinlere üstün kılacağı şeklindeki değişmez kanuna1 toslamak da
Devamı

İslâm’da Davet Usûlü

1 Ağustos 20180

Emr-i bil ma’ruf ve nehy-i ani’l-münker, Cenab-ı Hak’kın bu ümmete farz kıldığı bir vecibedir. “Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun! İşte onlar kurtuluşa erenlerdir”1 şeklindeki
Devamı

Tecdid Kavramı ve Müceddidlik

6 Haziran 20180

Nübüvvet asrı, yoldan sapmamışlığın yahut yalpa yapmadan müstakim duruşun göstergesi olan bir asırdır. Ve bu özelliği kendisini asırların en hayırlısı kılmıştır.1 Sahabeyi Kiram kendilerine arız olan olan bir takım halleri
Devamı

Müslümanın Zihnî Dünyasında İnfak

2 Mayıs 20180

Bir Tashih: Önceki Sayımızda yer alan “Kudüs ve Mescid-i Aksa” yazımızda Kudüs’ün birçok peygambere kabristan olduğu ifade edilirken İsa aleyhisselam’nın da bu mahalde zikredilmiş olması arapça bir esere tebean sadır
Devamı

Müslümanın Zihin Dünyasında Kudüs ve Mescid-i Aksâ

2 Nisan 20180

Mümin mukaddesatı için yaşar! Onun düşünce dünyasında mukaddesatı, olmazsa olmaz bir yeri haizdir her zaman. Onları düşünür, onlarla hemhal olur ve onların muhafaza ve müdafaası için hayat sürer. Mümini, sadece
Devamı

Hac ve Umre İbadetlerindeki Yaygın Hatalarımız

1 Şubat 20180

İbadetlerin yerine getirilmesinden çok nasıl yapıldıkları önemlidir. Zira yapılması gerektiği şekilde yerine getirilmeyen bir ibadet, hiç yapılmamış gibi vebal sahibi yapar. Bu yüzden Hazreti Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem), erkânı,
Devamı

Bir Şeyhe Müntesip Olan Kişinin Diğer Şeyhin Sohbetine İştirakı Uygun mudur?

10 Ocak 20180

Soru: Selâmun aleyküm hocam, bizim bir arkadaş bir cemaate mensup. Bir gün kendisine bağlı olduğu şeyhten başka bir şeyhin sohbetine gitmeyi ona teklif ettiğimde bunu reddetti. Sebebini sorduğumda bunun uygun
Devamı

Çağdaş İlim Öğrenme Metodunun Ahlak Problemi

1 Aralık 20170

İslâm’a taalluk eden herşeyi idrak ve tatbik hususunda yaşadığımız savrulmuşluğun en fazla aksettiği konu ilim öğrenme metodudur. Naslardan istihrac ettikleri ilim kesb etme menhecini noksansız bir şekilde uygulamaya döken selefin
Devamı