İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
  • Ana Sayfa  /
  • Posts tagged "Orhan Gazi Yüksel"

Geldiği Tarafa Hizmet Eder Kazancımız

1 Kasım 20180

Bilgi ve hikmet, helal lokmadan doğar; aşk da merhamet de helal lokmadan meydana gelir. (Hazreti Mevlâna) Allah Teâlâ tarafından yüzyıllarca mağarada uyutulan Ashab-ı Kehf (mağara ahalisi) için uyanma vakti gelmiştir:
Devamı

Her Müminin Gönlünde Yatan Aslan: Şehadet

1 Ekim 20180

“Madem ölüm bir kere, öyleyse niçin Allah için olmasın!” “Andolsun, eğer Allah yolunda öldürülür ya da ölürseniz, Allah’tan bir bağışlanma ve rahmet, onların topladıkları (dünyalıkları)ndan daha hayırlıdır.” (Al-i İmran, 157)

En Hayırlı Ümmetin En Belirgin Özelliği: İyiliği Emretmek, Kötülükten Alıkoymak

1 Ağustos 20180

Bütün hamd ve şükürlerimiz kullarını cennete çağıran Yüce Allahımıza, salat ve selamlarımız kendisine elçi olarak seçtiği kullarına olsun! “Halkları ıslah edici iken Rabbin memleketleri haksız yere helâk etmez.” (Hud, 117)

Payitahta Yeni Bir Nefes: Halidi Halifeler

2 Temmuz 20180

Bütün hamdler kullarına kâfi olan Yüce Allah’ımıza, salat ve selamlar(ımız) –kendisine elçi olarak- seçtiği kullarına olsun! “Onun gibi olamayınca bir yiğide haset olur. Bazıları ona düşman ve hasım olur.” Ebu’l-Esved
Devamı

Ekber Şah’ın Uydurduğu Din-i İlahi ve Günümüz Din Reformistleri

6 Haziran 20180

“Bugün, düne ne kadar da benziyor” (Arap Atasözü) Bütün hamdlerimiz Ümmet-i Muhammed’i tahkik, insaf ve itidal sahibi âlimlerle nimetlendiren Yüce Rabbimize, salat ve selamlarımız Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) ile
Devamı

Ve Bir Gece Yüce Yâr’dan Bir Muştu Gelir

2 Mayıs 20180

بسم الله الرحمن الرحيم “Muhakkak ki Rabbinizin bazı zamanlarda sizlere özel ihsan ve ikramı (atiyyesi) vardır, onları kaçırmayın.” Ebu’d Derda (radıyallâhu anh) Bizleri Kur’an-ı Azimuşşân ile şereflendiren Rabbimize sonsuz hamdler,
Devamı

Kudüs’ün Mücahid Sufileri

2 Nisan 20180

“Dünya görmüş âşıklara malum ola ki bu Kudüs-i Şerif, küçük bir şehir gibi görünür fakat toplam 240 mihrabı vardır. Mescid-i Aksâ ve iç kale camiinden gayri hepsi medrese ve zaviye
Devamı

İmam Gazali’nin Mevlâna Ebu Ali el-Farmedi’yle Bağı

9 Mart 20180

Bütün hamdlerimiz: Ümmet-i Muhammed’i tahkik, insaf ve itidal sahibi alimlerle nimetlendiren Yüce Rabbimize, Salat ve Selamlarımız; Hazreti Muhammed ve O’nun Âl ve Ashabına olsun! Mevlâna Şeyh Ebu Ali Farmedi (kuddise
Devamı

Enbiya-i Kiramın Umre ve Haccı Bize ne Anlatır?

1 Şubat 20180

Beytullah’ı ve onun yollarını bizlere gösteren ve ihsan eden yüce Mevla’mıza sonsuz hamd-u senalar, bütün peygamberlere can-ı gönülden salat ve selamlar olsun. Yüce Rahman (celle celaluhu), Beytullah’ı “en kadim ev”
Devamı

Medrese İle Tekke Arasına Köprü Kuran Şah

9 Ocak 20180

Dostlarına dost olma yollarını bizlere ihsan eden Yüce Mevlamıza sonsuz hamd-u senalar, en kıymetli dostumuza can-ı gönülden salat ve selamlar olsun. İslam tarihinin bazı dönemlerinde tasavvuf ehli olmayan ulema ile
Devamı