İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.

Dünyevileşilen Çağımızda Mühim Bir Yitik: Şehadet Arzusu

1 Ekim 20180

Şehadet, bir kulun Rabbiyle gerçekleştirdiği; can verip Cennet alma akdinin adıdır. İslamiyet, şu güne dek fedakâr şehitlerimizin kanıyla tevarüs etmiştir. Bu yüzden şehit olmak, güneşin doğması için yıldızın batmasına benzer.
Devamı

Şehidin Âhiret Ahvâli

1 Ekim 20180

er-Rahmân ve er-Rahîm olan Allah’ın adıyla… Bütün çeşitleriyle her hamd, gerçekte, eş-Şehîd1 olan Allah’a mahsustur ve O’na sonsuz hamdü senâlar olsun! Salât ve selâm, eş-Şehîd olan Allah’ın Şehit2 ve Gâzi3
Devamı

Allah Yolunda Şehitlik ve Çeşitleri

1 Ekim 20180

Şehitlik, Allah yolunda harb ederken, Allah Teâlâ’nın isim-i şerîfini yüceltmeye, İslâmı yaymaya çalışırken veya düşman saldırdığında vatan, din ve milletini, ırz ve namusunu müdafaa ederken ölme veya öldürülme demektir

Şehîd’in İslam Fıkhındaki Ahkâmı

1 Ekim 20180

Hamd âlemlerin Rabbi olan, biz kullarına şehitlik makamını bahşeden Allah Teâlâ’ya, salat ve selam ise cennette, şehitlerin en güzel komşusu olan Muhammed Mustafa’ya (sallallahu aleyhi ve sellem) ve şehitlerin ilklerini
Devamı

Uhud ve Şehadet

1 Ekim 20180

İslâm tarihinde şehadet denildiğinde akla ilk gelen hâdiselerin başında Uhud Gazvesi gelir. Şahitlik ettiği gazve, okçular tepesi, tepenin terkinin sebep olduğu durum, atılan taşların Rasûlullâh’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) mübarek
Devamı

Şehidin Ardından Vazifeler

1 Ekim 20180

Şehadet, Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) gönderilmesinden kıyamete kadar sürecek olan cihâd yolunda, Allah için can vermektir. Hazreti Peygamberden (sallallahu aleyhi ve sellem) beri Müslümanlar, Allah’ın dinini yaymak; insanların Müslüman
Devamı

Şehadet Özlemi

1 Ekim 20180

Kitab-ı Kadîminde “(Habîbim!) Sakın ha Sen Allâh yolunda öldürülmüş olan kimseleri ölüler sanmayasın! Bilakis dirilerdir; Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar.”1 buyuran Allah Teâlâ’ya hamd; “Canım yed-i kudretinde olan Allah Teâlâ’ya yemin olsun
Devamı

Ölümü Öldüren Güç “Şehadet”

1 Ekim 20180

Şehadet, pazarlıksız imanın zirve noktasıdır. Pazarlıklı iman ancak “Yahudi imanı” olabilir. Şehadete susamış imanda Allah’a tam bir itimat vardır, emniyet ve teslimiyet vardır. Şehadete susamış imanda şike yoktur, danışıklı dövüş
Devamı