İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
  • Ana Sayfa  /
  • Posts tagged "Seyyid Ali Hoşafçı"

Ölüler İşitir mi?

3 Nisan 20190

Ölüler İşitmez Diyenlerin Delilleri Bazı insanlar, ölülerin işitip gördüğünü düşünerek, mezarda yatan ölünün yanında namaz kılmak, orayı tavaf etmek, öpmek, toprağından almak, ölüye yakararak ondan yardım, rızık, afiyet ve çocuk
Devamı

İstiva Meselesi

1 Mart 20190

Hamd, ancak Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulune, O’nun ehline, Ashabına ve Kıyamet’e kadar onların yoluna uyanlara olsun. Sadece dört imam değil, tüm imamlar ve ümmetin selefi; eimme-i müslimin aynı
Devamı

Şefaat

1 Şubat 20190

Şefaat hususunda ehlisünnete yöneltilen itirazlar ve bu itirazların cevapları ile devam ediyoruz. İTİRAZ “Ölü ve uzaktaki diri işitmez ve cevap vermez. Bunların fayda ve zararları olmaz. Ölmüş peygamberden ve evliyanın
Devamı

Şefaat

3 Ocak 20190

Şefaat hususunda ehlisünnete yöneltilen itirazlar ve bu itirazların cevapları ile devam ediyoruz. İTİRAZ Selefi görüşü üzere olduğunu iddia edenler, şöyle dediler: “Rasulullah’ın şefaatini talep etmek meşru olsaydı, şüphesiz Sahabe-i Kiram
Devamı

Şefaat

1 Aralık 20180

“Ehl-i Sünnet İtikadında Şefaat” konusuna, şefaat ile alakalı bize yöneltilen itirazlar ve bu itirazların cevapları ile devam ediyoruz. İtiraz Zümer Sûresi, 44. ayette: “De ki: Bütün şefaat Allah’ındır.” buyrulmuştur. Şefaati
Devamı

Şefâat

1 Kasım 20180

Şefaat hususunda Ehl-i Sünnet’e yöneltilen itirazlar ve bu itirazların cevapları ile yazımıza devam ediyoruz. İTİRAZ “Şefaat yâ Rasulallah!” demek hem “şefaatin tamamının Allah’a ait olduğu âyetine, hem de “ancak Senden
Devamı

Şefaat

1 Ekim 20180

Dergimizin bu sayısında, Ehli Sünnet mezhebinin itikadını ifade etmeye çalıştığımız bu bölümde “Şefaat” konusunu ele alacağız. Şefaatin manası, şefaati kabul etmeyenlerin yaptıkları itirazlar ve bu itirazlara cevapları zikredeceğiz. Şefaat kelimesi
Devamı

Bir Veli Kerametiyle Gaybî Bilgileri Bilebilir mi?

1 Eylül 20180

Bu mevzu; ‘’gayb’’meselesinden müteferri bir konudur; doğruluğu veya yanlışlığı, ancak kitap, sünnet, sahabe ameli ve ehlisünnet ulemasının mezkûr kaynaklardan çıkarımlarıyla tespit edilebilir. “Gayb’’ kelimesi, ‘’Fail’’ ifade eden ve ismin yerine
Devamı

Mezar Başında Kur’an Okumak

1 Ağustos 20180

Esselamü aleyküm kıymetli okuyucularımız, bu yazımızda mezar başında kur’an okumak konusunu ele alacağız. Okunacağına dair mezhep imamlarının ve âlimlerin görüşlerinden başlayacağız. Sonra Resûlullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) açık ve net,
Devamı

Selefi Olduğunu İddia Edenlerle Münazara Etmek ve İlmi Mesele Konuşmanın Zorluğu

2 Temmuz 20180

Selefi görüşü üzere olduğunu iddia edenlerin ekserisinin birçok meselede sabit bir duruşlarının olmadığı görülmektedir. Münazaralarda hakka ulaşmak için değil de, haklı çıkmak maksadıyla her yolu denemelerinden dolayı, onlarla münazara etmek
Devamı