İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
  • Ana Sayfa  /
  • Posts tagged "Seyyid Ali Hoşafçı"

Şefaat

3 Ocak 20190

Şefaat hususunda ehlisünnete yöneltilen itirazlar ve bu itirazların cevapları ile devam ediyoruz. İTİRAZ Selefi görüşü üzere olduğunu iddia edenler, şöyle dediler: “Rasulullah’ın şefaatini talep etmek meşru olsaydı, şüphesiz Sahabe-i Kiram
Devamı

Şefâat

1 Kasım 20180

Şefaat hususunda Ehl-i Sünnet’e yöneltilen itirazlar ve bu itirazların cevapları ile yazımıza devam ediyoruz. İTİRAZ “Şefaat yâ Rasulallah!” demek hem “şefaatin tamamının Allah’a ait olduğu âyetine, hem de “ancak Senden
Devamı

Şefaat

1 Ekim 20180

Dergimizin bu sayısında, Ehli Sünnet mezhebinin itikadını ifade etmeye çalıştığımız bu bölümde “Şefaat” konusunu ele alacağız. Şefaatin manası, şefaati kabul etmeyenlerin yaptıkları itirazlar ve bu itirazlara cevapları zikredeceğiz. Şefaat kelimesi
Devamı

Bir Veli Kerametiyle Gaybî Bilgileri Bilebilir mi?

1 Eylül 20180

Bu mevzu; ‘’gayb’’meselesinden müteferri bir konudur; doğruluğu veya yanlışlığı, ancak kitap, sünnet, sahabe ameli ve ehlisünnet ulemasının mezkûr kaynaklardan çıkarımlarıyla tespit edilebilir. “Gayb’’ kelimesi, ‘’Fail’’ ifade eden ve ismin yerine
Devamı

Mezar Başında Kur’an Okumak

1 Ağustos 20180

Esselamü aleyküm kıymetli okuyucularımız, bu yazımızda mezar başında kur’an okumak konusunu ele alacağız. Okunacağına dair mezhep imamlarının ve âlimlerin görüşlerinden başlayacağız. Sonra Resûlullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) açık ve net,
Devamı

Selefi Olduğunu İddia Edenlerle Münazara Etmek ve İlmi Mesele Konuşmanın Zorluğu

2 Temmuz 20180

Selefi görüşü üzere olduğunu iddia edenlerin ekserisinin birçok meselede sabit bir duruşlarının olmadığı görülmektedir. Münazaralarda hakka ulaşmak için değil de, haklı çıkmak maksadıyla her yolu denemelerinden dolayı, onlarla münazara etmek
Devamı

Teberrük – 2

2 Mayıs 20180

Rasülullah’ın Cübbesi İle Teberrük: Hazreti Ebû Bekir es-Sıddîk (radıyallahu anh)’ın kızı Hazreti Esma (radıyallâhu anhâ), Kisrâ’ya mensup (Acem hükümdarlarının giydiği) ipekten yaması bulunan, kenarları dîba (kalın kıymetli ipek) ile geçilmiş,
Devamı

Teberrük

2 Nisan 20180

Bir kimseye olan muhabbetten dolayı, o kimseye gösterilen tazim, ona ait olan eşyalara, onun yaşadığı yerlere ve geçtiği yollara karşı özel ihtimam göstermek ve bu mekânları ziyaret etmek gibi faaliyetler,
Devamı

Allah Teâlâ’ya Mekân İsnad Etmek

9 Mart 20180

Ehli sünnet vel cemaat âlimlerinin icmâsıyla Allah Teâlâ (celle celâluhû), zaman, mekan, cihet(yön), hulul(bir şeyin içine girmek) ve intikalden münezzehtir. Bu meselede sadece dört hak mezhebin imamı değil, bütün imamlar
Devamı

Ölülere Telkin Vermek

1 Şubat 20180

Hazreti Âişe, Hazreti Ebû Hureyre ve Ebû Said el-Hudrî’nin (radıyallahu anhum ecmain) bildirdiğine göre, Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Ölülerinize Lâ ilâhe illallah’ı telkin ediniz!” Yahya b.
Devamı