İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.

Enbiya-i Kiramın Umre ve Haccı Bize ne Anlatır?

1 Şubat 20180

Beytullah’ı ve onun yollarını bizlere gösteren ve ihsan eden yüce Mevla’mıza sonsuz hamd-u senalar, bütün peygamberlere can-ı gönülden salat ve selamlar olsun. Yüce Rahman (celle celaluhu), Beytullah’ı “en kadim ev”
Devamı

Yüce Kitabın Yüce Ahlak Esasları

1 Aralık 20170

Kur’an-ı Hakim’inde yüce ahlak esaslarını bize bildiren Rabbimize nihayetsiz hamdler, “Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.”1  övgüsüne mazhar olan Efendimize en güzel selam ve salatlarımız olsun. İnsanoğlunun edep ve ahlakla
Devamı

Yeryüzünün Yıldızları: İlmin Hakkını Verenler

1 Kasım 20170

ütün hamdlerimiz, her türlü şükrümüz ümmet-i Muhammed’i rabbani alimlerle nimetlendiren Yüce Rabbimize, salat ve selamlarımız alimlerin önderi Hazreti Muhammed’e ve O’nun âl ve ashabına olsun. Âlim kelimesi Arapçadaki “bilmek” anlamında
Devamı

Haram Aylarda Kendinize Zulmetmeyin

1 Ekim 20170

Bütün hamdlerimiz her şeyi mükemmel bir ölçüde yaratan Yüce Rabbimize, salat ve selamlarımız Hazreti Muhammed’e ve O’nun âl ve ashabına olsun. Haram aylar, İslam’ın zaman ile ilgili önemli bir şiarı/özelliği
Devamı

Allah’a Teslim Olun! O’na Samimiyetle Boyun Eğenleri Müjdele!

1 Eylül 20170

Kul olmanın en derûnî manasıyla Rabbimize hamd ve senalar, teslimiyet rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa’ya ve Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail’e can-ı gönülden salat ve selamlarımız olsun! Teslimiyet; “سَلِمَ” “selime” fiilinden gelir.
Devamı

(Rasulum) De Ki; Eğer Allah Aşkı Varsa Uyun Bana

1 Ağustos 20170

Bizleri kitabıyla şereflendiren Yüce Rabbimize nice hamdler, o kitabı ümmetine öğreten ilk muallime can-ı gönülden salat ve selamlarımız olsun. Sahabe efendilerimizin büyüklerinden İbni Mes’ud’a (radıyallâhu anh) Beni Esed kabilesinden bir
Devamı

En Güzel Kelamı Doğru ve Güzel Anlama Sanatı Tefsir

1 Haziran 20170

Bütün kitaplar, tek bir kitabı anlamak içindir Dili ve muhtevasıyla en büyük söz ustalarını hayrete ve acze düşüren Kur’an-ı Kerim’in isimlerinden biri de Ahsenü’l-hadis’tir. Ahsenü’l-hadis demek, en güzel söz, kelamların
Devamı

Kurtuluş Müjdesi: Huşu İle Namaz Kılanlara

1 Mayıs 20170

Bizleri namaz ile huzuruna kabul buyuran Yüce Rabbimize sonsuz hamdler, Miraç gecesi gökten en güzel hediye namazı getirene can-ı gönülden salat ve selamlarımız olsun. Namaz hakkında son söz daha henüz
Devamı

İslam’ın Temel Taşı: “İlim”

1 Nisan 20170

Bizleri varlığından haberdar eden el-Alîm’e (Celle celaluhu) nihayetsiz hamdler ve Muallimlerin Piri Peygamber Efendimize Salat ve Selamlarımız olsun! İlk emir olan “Yaratan Rabbinin adıyla oku” ayet-i kerimesi, İslam’ın temel taşlarından
Devamı

Kulluğun Özü İhlas, Ruhu Samimiyet

1 Mart 20170

Halis hamd ve şükürlerimiz, muhlis kulların yegâne gayesi olan Zat-i Pak-i Subhaniye’ye ve en samimi muhabbetlerimizle Hazreti Rasulullah’a salat ve selam olsun. İhlas, sözlükte, saf ve halis olmak, karışık, bulanık
Devamı