İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Aylık Arşiv: Temmuz 2016

Mevlâ’nın Razı Olacağı Kulluk Ölçüsü

4 Temmuz 20160

Aleyhi’s salâtü vesselâm Efendimiz buyuruyor ki: “İhlâsla amel edenler müstesa, ilmiyle amel edenler de helâk oldu.” Maalesef bu günün müslümanları ömrünü tükettiği, canını vermeye hazır olduğu dünya malına ve teknolojisine
Devamı

Hilye-i Şerîf

4 Temmuz 20160

Hilye, lügatta; ziynet, süs, yaratılış, sıfat, şekil ve güzel sıfatlar, güzel yüz, Hazreti Muhammed’in (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) mübarek vasıflarını ve güzelliklerini anlatan manzum veya mensur eser2 manalarına gelmektedir. Edebi
Devamı

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (Kuddise Sirruhû)

4 Temmuz 20160

(Gerçi Şeyh Hâlid-i Bağdâdî (Kuddise Sirruhû) Nakşî şeyhlerinin sonra gelenlerindendir, ilklerinden değildir. Lâkin o mücâhid (nefis ve şeytanla harp eden) en faziletli mücahiddir. Tek olan Mevlâ (ona) o kadar kemalât
Devamı

Ana Hatlarıyla Sakal ve Ahkâmı

2 Temmuz 20160

Allâh (Celle Celâlühû), insanı gerek cismânî, gerekse rûhânî bakımdan “ahsen-i takvîm” üzere yaratmıştır. İnsanların bir kısmını vahyiyle diğerlerinden efdal kılıp somut örnekler oluşturmuş, fıtratın tezahür mahalli kılmıştır. Geniş bir tercüme
Devamı

Şevval Orucu

2 Temmuz 20160

Ramazan ayından sonra gelen ay şevvâl ayıdır. Bu ayda altı gün oruç tutmak müstehabtır. “Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in azadlısı Sevban (Radıyallâhu Anh)dan rivayete göre; Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)
Devamı

Karıncanın Himmeti

2 Temmuz 20160

Zor işleri yapmaya alışkan olan bir karıncayı görmüşler. Kendisinden on kat daha ağır bir çekirgeyi taşıyormuş. Taaccüp ile şöyle demişler: “Şu karıncaya bakın! Bu acizlikle beraber bu kadar yükü nasıl
Devamı

Ömer Nasuhi Bilmen ve Büyük İslâm İlmihali

2 Temmuz 20160

Büyük İslâm İlmihali adlı kitabımızı tanıtmaya başlamadan önce kitabımızın müellifi büyük Âlim, Ömer Nasuhi BİLMEN (Rahmetullahi Aleyh) (d.1883-ö.1971) hazretlerini kısaca tanıyalım. Erzurum’un Salasar köyünde 1883’te doğdu. Küçük yaşta iken babasının
Devamı

Uykuların Kazâsını Dönünce Yapacağız

2 Temmuz 20160

Cemâlini muhabbete, celâlini haşyete, rahmetini de her türlü mazhâriyete vesîle kılan Cenâb-ı Hakk’a hamd-ü senâlar olsun. Allâh’ın (Celle Celâlühû) merhameti, meleklerin istiğfârı, kulların da duâsı zuhuru evvel vucûdu âhir, makâmı
Devamı

Valilikten Velîliğe

2 Temmuz 20160

Hazım Oktay Başer (1937 mîlâdî) senesinde dünyaya teşrif buyurmuşlar. Nevşehir’in Arapsun (Gülşehir) ilçesine bağlı hacılar köyünde. Babaları Fazıl Bey, valideleri Müveddet hanım. Dedeleri Hazım Efendi ve üç kardeşi, uzun seneler
Devamı

Zamanın Boşu Olur Mu?

2 Temmuz 20160

Modern dünya, daha önce hayatımızda bulunmayan kavramlar icat ederek ya da çok fazla önemi olmayan kavramlara hak etmediği değerler yükleyerek kendi beklentileri doğrultusunda, hem davranışsal hem de duygusal yönde insanları
Devamı