İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Aylık Arşiv: Eylül 2016

Cuma namazı ve Zuhr-i Âhir

1 Eylül 20160

Cuma Namazı ve Zuhri Ahir Hakkında İki Risale Neden Zuhr-i âhir…… İslami değerlerimizi kaybetti(rildi)ğimiz, her gün yeni bir islam anlayışının türe(til)diği günümüz modern çağında, 1400 yıldır islam adına okuduğumuz, öğrendiğimiz
Devamı

Niyet ve Teslimiyyet

1 Eylül 20160

Ebu Hüreyra (Radiyallahu Anh)’tan rivayete göre Peygamber Efendimizin (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: Bir adam ‘Bu gece elbette bir sadaka vereceğim’ deyip sadakası ile çıktı. (Gece karanlığında farkında olmadan)
Devamı

Osmanlı Sarayı’nda Kurban Bayramı

1 Eylül 20160

Osmanlı Devletinde önemli bir yeri olan bayramlar için sarayda ve halk arasında özel törenler tertiplenirdi. Saray’da Sultan ile yapılan bayramlaşmaya “Muayede Alayı” ya da “Resm-i Muayede” adı verilirdi. Osmanlı sarayında
Devamı

Mevlânâ Mirza Habibullah Cân-ı Cânân-ı Mazhar

1 Eylül 20160

Mevlânâ Câmî’nin (Kuddise Sirruhû) Nefahâtü’l-Üns’te naklettiğine göre Seyyid-i Taife Cüneyd-i Bağdâdî (Kuddise Sirruhû) şöyle buyurmuştur: “Meşâyıh-ı Kirâm (Kaddesallâhu Esrârahum) Allah’ın ordularından bir ordudur. Onların hayatlarını anlatmakla kalplere kuvvet gelir.”1 Kendisine,
Devamı

Zilhicce’nin İlk On Günü

1 Eylül 20160

Hicrî yılın son ayı, dört haram aydan biri. Sözlükte “hac ayı” anlamındaki Zilhicce (zülhicce, zülhacce) kamerî yılın zilkadeden sonra gelen son ayıdır. Hac menâsikinin ifasına başlandığı Zilhiccenin sekizinci günü “terviye”,
Devamı

Unutulmuş Bir Sünnet Şalvar

1 Eylül 20160

Yüce Rabb’imizin (Celle Celâluhû) bizlere inzâl buyurduğu libâsın (el-A’râf, 7/26) bir öğesi de şalvardır. Şalvar, bedenin belden aşağısını örten, ağı çok geniş olan bir giysidir. Arapça’daki karşılığı “serâvîl” (السراويل) dir.
Devamı

Uludağ Ulucami ve Ubeydullah Hoca

1 Eylül 20160

Viladeti, Nesebi ve Vazifeleri Ubeydullah Durdu Hocamız… Miladi 29.04.1929 tarihinde Giresun /Yağlıdere ilçesi, Kızılelma köyünde dünyaya teşrif buyurmuşlar. Babaları Osman Bey, valideleri Fatma hanımdır.

Veysel Arıkan Hoca İle Söyleşi

1 Eylül 20160

Pek kıymetli okurlarımız! Bu sayımızda Hızır Ali MURADOĞLU Hocamızla yıllarını birlikte geçirmiş olan Veysel ARIKAN Hoca ile hem tebliğ faaliyeti hem de Hızır Hocamızla ilgili bir söyleşi yaptık. Rabbimizden dünya
Devamı

Efendimizin Saçları Nasıldı?

1 Eylül 20160

Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’nın (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) mübarek saçları… Bu başlık altında Hazreti Peygamber’in (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) saçlarının uzunluk ve kısalık hali ile saçlarını taraması, biçimlendirmesi ve şekillendirmesi
Devamı

Mezhebsizlik Batıl Bir Mezheptir

1 Eylül 20160

Allah-u Te’âlâ’ya sonsuz hamd olsun ki; Peygamber Efendimiz’i (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ve onun takipçilerini, dini anlayıp anlatmakta muvaffak kıldı. Rasûlüne de salât-u selam olsun ki; ashabını ilimle donatıp tüm
Devamı