İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Aylık Arşiv: Kasım 2017

Mevlânâ Hâce Emîr Külâl

1 Kasım 20170

Nakşibendiyye büyüklerinden birisi de Silsile-i Aliyye’nin on beşinci altın halkası olan, mukaddes nefesler ve manevî fütûhât sahibi, irfan erbabının rehberi, ulvî makamların sidre-i müntehâsı, Mevlânâ Hace Emîr Külâl (kuddise sirruhû)
Devamı

İstiğase ve Tevessül 4

1 Kasım 20170

Bu sayımızda da Selefi Salihin ile uzaktan ve yakından hiç alakası olmayan Tekfirci Selefilerin Tevessül ve İstiğase konusundaki batıl iddialarına geçen sayımızdaki yazımızın devamı olarak cevap vermeye çalışacağız. TEKFİRCİ SELEFİNİN
Devamı

Alim Kime Denir?

1 Kasım 20170

Besmele, hamdele ve salat u selamdan sonra… Şimdilerde altmış-altmış beş yaş arası, hatta yetmişe merdiven dayayan zamanının mektepli genç neslinin, geçmişte irfan, şuur ve hareket gıdasını temin etmekte olduğu büyük
Devamı

Rabbani Alimler ve Tasarruf

1 Kasım 20170

Beşerî ilişkilerde ortalama bir ahlak zarurîdir. Öyle de, bu ortalamanın ölçüsü ne? Kime göre, ne derece? Bu soruların cevabını herkes kendi zaviyesinden belirlemeye kalktığında da, tabi olarak bir karışıklık söz
Devamı

Yeryüzünün Yıldızları: İlmin Hakkını Verenler

1 Kasım 20170

ütün hamdlerimiz, her türlü şükrümüz ümmet-i Muhammed’i rabbani alimlerle nimetlendiren Yüce Rabbimize, salat ve selamlarımız alimlerin önderi Hazreti Muhammed’e ve O’nun âl ve ashabına olsun. Âlim kelimesi Arapçadaki “bilmek” anlamında
Devamı

İlim Yolunda Çekilen Sıkıntılar

1 Kasım 20170

İlmi her şeyi kuşatan ve nihayetsiz olan (el-Alîm) Allah Teala’ya sonsuz hamdü senâlar, âlimlerin ve zımnında ilmin değerini en veciz ve beliğ ifadeyle “Âlimler, Peygamberlerin vârisleridir”1 buyurarak ifade eden Rasûlüllâh
Devamı

Âlimler

1 Kasım 20170

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla; Âlemlerin Rabbi olan Allah Teâlâ’ya hamd, Peygamber Efendimiz (sallallâhu teâlâ aleyhi ve sellem)’e, Ehl-i Beyti’ne ve Ashab-ı Kiram’a salat ve selamdan sonra: Giriş Hira
Devamı

İslâm Ulemâsı ve Politize Olmak Tehlikesi

1 Kasım 20170

Ulema her dönem ve her koşulda hakkı ayakta tutmakla muvazzaftırlar. Bunu yaparken de kendilerini kısıtlayacak her türlü bağlantı ve saplantılardan uzak durmakla mükelleftirler. Zira bunun bir adım ötesi hakkın ihkak
Devamı

Âlimlerle Münâsebetimiz Ve Körelen Âdâb-I Muâşeretimiz

1 Kasım 20170

Modern dönemlerde körelen değerlerimizin başta gelenlerindendir âdâb-ı muâşeret kuralları. İslam toplumları, kendilerini inşâ eden ve ayakta tutan muâşeret kuralları, sağlam bir temele dayanan örf-i sahih ve medeniyet unsurlarını muhtevi olan
Devamı

Okuyun, Okuyun, Okuyun

1 Kasım 20170

Sonsuz hamdler Mevla Teala’ya mahsustur. Salat ve selam ise Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimizin âlinin ve ashabının üzerine olsun. Hocalarımızdan Efendi Hazretlerimizi dinlemeye devam ediyoruz: Efendi Hazretlerimiz (kuddise sirruhû)
Devamı