İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Mevlânâ Ebû Ali Fâremedi (kuddise sirruhû) Mevlânâ Ebû Ali Fâremedi (kuddise sirruhû) Full view

Mevlânâ Ebû Ali Fâremedi (kuddise sirruhû)

Mevlânâ Ebû Ali Fâremedi (kuddise sirruhû)

Nakşibendiyye silsilesinin sekizinci altın halkası olan Mevlânâ Ebû Ali Fâremedî (kuddise sirruhû) 401 (m. 1010/11) yılında Tûs1 yakınındaki Fârmed köyünde dünyaya geldi. Adı Fazl b. Muhammed’dir. Kendisi evliyâullâhın en büyüklerindendi. Zamanında Horasan’da şeyhlerin şeyhi olarak tanınırdı. Müridlerini terbiye edip kemâle erdiren bir mürşid-i kâmil-i mükemmildi. Selefinin yolunu zerre kadar şaşmadan takip etti ve halefine aktardı. Batınî ilimlerde olduğu gibi zâhiri ilimlerde de son derece mahirdi. Zamanının en büyük şeyhi idi. Özellikle zikir yolunda tekti. Güzel teşbihler yapar, çok manidar sözler söyler ve gönülden sohbet ederdi. Konuştukları gönüllere işler ve iz bırakırdı. Bu özelliklerinden dolayı zamanında saygıyla anılmış, meşhur bir şeyh olmuştu. Nizâmülmülk2 ve zamanının devlet erkânı kendisine çok saygı gösterirdi.3 Kaynaklarda zikredildiğine göre Nizâmülmülk ona hiçbir âlime etmediği şekilde hürmet ederdi.4