İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Mevlânâ Ebu’l-Hasan Harakânî (kuddise sirruhû) Mevlânâ Ebu'l-Hasan Harakânî (kuddise sirruhû) Full view

Mevlânâ Ebu'l-Hasan Harakânî (kuddise sirruhû)

Mevlânâ Ebu’l-Hasan Harakânî (kuddise sirruhû)

Silsile-i Aliyye’nin (kaddesallâhu esrârahum) yedinci altın halkası Mevlânâ Ebu’l-Hasan Harakânî (kuddise sirruhû) hazretleridir. Zamanının kutbu olan Ebu’l-Hasan Harakânî (kuddise sirruhû) herkesin kendisine müracaat ettiği bir zattı. Dört bir yandan insanlar huzuruna gelir, ondan istifade ederlerdi. İlmi, ahlâkı, edebi ve sünnete olan bağlılığı kendisini ziyarete gelenleri hayretler içerisinde bırakırdı. Derya gibi olan irfanı ile nicelerine yardım eder, nuranî bakışlarıyla gönülleri âbâd ederdi.

Eşine az rastlanan bir velî olan Ebu’l-Hasan Harakânî (kuddise sirruhû) hazretlerinin tasavvufta nisbeti Mevlânâ Bâyezîd-i Bistâmî (kuddise sirruhû) hazretlerinden gelmektedir. Dünyaya gelişi onun vefatından sonra olduğu için üveysî yolla istifade etmiş ve kemâle ermiştir.2 Kendisinden sonra da yüce Nakşibendiyye yolu Mevlânâ Ebu Ali Fârmedî (kuddise sirruhû) hazretleriyle devam etmiştir.3