İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
İslâm Medeniyetinde ve Ecdâdımız  Osmanlı Toplumunda Komşuluk İslâm Medeniyetinde ve Ecdâdımız Osmanlı Toplumunda Komşuluk Full view

İslâm Medeniyetinde ve Ecdâdımız Osmanlı Toplumunda Komşuluk

İslâm Medeniyetinde ve Ecdâdımız Osmanlı Toplumunda Komşuluk

Yüce dinimiz İslâm’ın üzerinde en çok durduğu konulardan biri olan komşuluk, insanoğlunun yaratılışıyla başlayan ve yerleşik hayata geçişiyle farklı bir boyut kazanan insanî bir olgudur. Allah Teâlâ, aileden sonra toplumun en önemli yapıtaşı olan komşuluk müessesesinin nizamını, Peygamberleri vasıtasıyla kullarına tebliğ buyurdu. Konuyla ilgili hükümler ve komşu haklarına riayetin önemine dair emir ve tavsiyeler geçmiş şeriatlarda, Tevrat ve diğer semâvî kitaplarda da önemle yer aldı.